Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2020, april

Publicerad: 17.12.2009

Den preliminära folkmängden i Finland 5 348 907 i slutet av november

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 348 907 i slutet av november. Folkmängden i Finland ökade under januari-november med 22 600 personer, vilket är 2 000 personer färre än under motsvarande period året innan. Den största orsaken till befolkningsökningen var att invandringen översteg utvandringen med 12 400 personer.

Fram till slutet av november år 2009 föddes 55 600 barn, dvs. 600 fler än under motsvarande period året innan. Antalet döda var 45 400, dvs. 550 personer fler än under januari-november 2008. Enligt de preliminära uppgifterna flyttade under januari-november 23 600 personer till Finland från utlandet, medan 11 150 personer flyttade från Finland. Invandringen minskade med 3 800 personer och utvandringen med 1 700 personer.

Fram till slutet av november uppgick antalet omflyttningar mellan kommuner till totalt 242 300. Omflyttningarna minskade med 9 850 flyttningar från året innan enligt kommunindelningen 1.1.2009.

Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2009

Händelse- månad/ kvartal Levande födda Döda      Födelse- överskott Omflyttning mellan kommuner Invand- ring Utvand- ring Netto- invand- ring Folk- ökning Folkmängd     
                   
Totalt 55 576 45 389 10 187 242 319 23 580 11 174 12 406 22 593 5 348 907
                   
Januari 5 042 4 755 287 18 438 2 166 1 179  987 1 274 5 327 588
Februari        4 579 4 293 286 15 432 1 841 954 887 1 173 5 328 761
Mars 5 191 4 599 592 16 638 1 862 824 1 038 1 630 5 330 391
                   
1. kvartalet 14 812 13 647 1 165 50 508 5 869 2 957 2 912 4 077 5 330 391
                   
April 5 121 4 129 992 17 328 1 851 848 1 003 1 995 5 332 386
Maj 5 058 4 122 936 21 709 1 824 792 1 032 1 968 5 334 354
Juni 5 117 4 011 1 106 25 844 2 292 1 046 1 246 2 352 5 336 706
                   
2. kvartalet 15 296 12 262 3 034 64 881 5 967 2 686 3 281 6 316 5 336 706
                   
Juli 5 326 3 885 1 441 22 923 2 448 924 1 524 2 965 5 339 671
Augusti 5 317 3 828 1 489 38 193 2 887 1 679 1 208 2 697 5 342 368
September 5 126 3 661 1 465 27 436 2 685 1 229 1 456 2 921 5 345 289
                   
3. kvartalet 15 769 11 374 4 395 88 552 8 020 3 832 4 188 8 583 5 345 289
                   
Oktober 4 996 4 102 894 20 327 2 031 964 1 067 1 961 5 349 250
November 4 703 4 004 699 18 051 1 693 735 958 1 657 5 348 907

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 17.12.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. november 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.6.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2009/11/vamuu_2009_11_2009-12-17_tie_001_sv.html