Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2020, april

Publicerad: 21.1.2010

Den preliminära folkmängden i Finland 5 350 462 i slutet av december

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 350 462 i slutet av december. Folkmängden i Finland ökade under januari-december med 24 150 personer, vilket är 1 750 personer färre än under motsvarande period året innan. Den största orsaken till befolkningsökningen var att invandringen översteg utvandringen med 13 500 personer.

Fram till slutet av december år 2009 föddes 60 400 barn, dvs. 900 fler än under motsvarande period året innan. Antalet döda var 49 750, dvs. 650 personer fler än under januari-december 2008. Enligt de preliminära uppgifterna flyttade under januari-december 25 400 personer till Finland från utlandet, medan 11 900 personer flyttade från Finland. Invandringen minskade med 3 700 personer och utvandringen med 1 750 personer.

Fram till slutet av december uppgick antalet omflyttningar mellan kommuner till totalt 261 950. Omflyttningarna minskade med 7 800 flyttningar från året innan enligt kommunindelningen 1.1.2009.

Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2009

Händelse- månad/ kvartal Levande födda Döda      Födelse- överskott Omflyttning mellan kommuner Invand- ring Utvand- ring Netto- invand- ring Folk- ökning Folkmängd     
                   
Totalt 60 417 49 744 10 673 261 968 25 390 11 915 13 475 24 148 5 350 462
                   
Januari 5 045 4 757 288 18 438 2 172 1 180  992 1 280 5 327 594
Februari    4 579 4 294 285 15 432 1 841 954 887 1 172 5 328 766
Mars 5 191 4 599 592 16 638 1 863 824 1 039 1 631 5 330 397
                   
1. kvartalet 14 815 13 650 1 165 50 508 5 876 2 958 2 918 4 083 5 330 397
                   
April 5 121 4 129 992 17 329 1 852 850 1 002 1 994 5 332 391
Maj 5 058 4 123 935 21 710 1 824 792 1 032 1 967 5 334 358
Juni 5 118 4 011 1 107 25 845 2 291 1 047 1 244 2 351 5 336 709
                   
2. kvartalet 15 297 12 263 3 034 64 884 5 967 2 689 3 278 6 312 5 336 706
                   
Juli 5 326 3 886 1 440 22 926 2 448 924 1 524 2 964 5 339 673
Augusti 5 318 3 829 1 489 38 194 2 889 1 684 1 205 2 694 5 342 367
September 5 125 3 663 1 462 27 439 2 686 1 233 1 453 2 915 5 345 282
                   
3. kvartalet 15 769 11 378 4 391 88 559 8 023 3 841 4 182 8 573 5 345 282
                   
Oktober 4 998 4 114 884 20 347 2 043 973 1 070 1 954 5 347 236
November 4 709 4 090 619 18 205 1 768 764 1 004 1 623 5 348 859
December 4 829 4 249 580 19 465 1 713 690 1 023 1 603 5 350 462
                   
4. kvartalet 14 536 12 453 2 083 58 017 5 524 2 427 3 097 5 180 5 350 462

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 21.1.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. december 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.6.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2009/12/vamuu_2009_12_2010-01-21_tie_001_sv.html