Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2020, maj

Publicerad: 16.9.2010

Den preliminära folkmängden i Finland 5 367 171 i slutet av augusti

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 367 171 i slutet av augusti. Folkmängden i Finland ökade under januari–augusti med 15 750 personer. Folkökningen var 1 250 personer färre än under motsvarande period året innan. Den största orsaken till befolkningsökningen var att invandringen översteg utvandringen med 8 450 personer.

Folkökningen månadsvis 2008–2010*

Folkökningen månadsvis 2008–2010*

Fram till slutet av augusti år 2010 föddes 40 950 barn, dvs. 200 fler än under januari-augusti förra året. Antalet döda var 33 650, dvs. 50 personer fler än under januari–augusti 2009. Enligt de preliminära uppgifterna flyttade under januari–augusti 15 900 personer till Finland från utlandet, medan 7 450 personer flyttade från Finland. Invandringen minskade med 2 200 personer och utvandringen med 800 personer.

Fram till slutet av augusti uppgick antalet omflyttningar mellan kommuner till totalt 180 200. Omflyttningarna ökade med 2 450 flyttningar från året innan enligt kommunindelningen 1.1.2010.


Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (211,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 16.9.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. augusti 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2010/08/vamuu_2010_08_2010-09-16_tie_001_sv.html