Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2020, maj

Publicerad: 21.10.2010

Den preliminära folkmängden i Finland 5 369 500 i slutet av september

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 369 500 i slutet av september. Folkmängden i Finland ökade under januari-september med 18 050 personer. Folkökningen var 1 900 personer färre än under motsvarande period året innan. Den största orsaken till befolkningsökningen var att invandringen översteg utvandringen med 9 650 personer.

Folkökningen månadsvis 2008–2010*

Folkökningen månadsvis 2008–2010*

Fram till slutet av september år 2010 föddes 46 200 barn, dvs. 350 fler än under januari-september förra året. Antalet döda var 37 800, dvs. 500 personer fler än under januari-september 2009. Enligt de preliminära uppgifterna flyttade under januari-september 18 700 personer till Finland från utlandet, medan 9 050 personer flyttade från Finland. Invandringen minskade med 2 200 personer och utvandringen med 450 personer.

Fram till slutet av september uppgick antalet omflyttningar mellan kommuner till totalt 209 150. Omflyttningarna ökade med 3 750 flyttningar från året innan enligt kommunindelningen 1.1.2010.


Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (255,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 21.10.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. september 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2010/09/vamuu_2010_09_2010-10-21_tie_001_sv.html