Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2019, september

Publicerad: 20.1.2011

Den preliminära folkmängden i Finland 5 374 499 i slutet av december

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 374 499 i slutet av december 2010. Folkmängden i Finland ökade förra året med 23 050 personer. Folkökningen var 2 050 personer färre än under år 2009. Den största orsaken till befolkningsökningen var att invandringen översteg utvandringen med 12 900 personer.

Folkökningen månadsvis 2008–2010*

Folkökningen månadsvis 2008–2010*

År 2010 föddes 61 000 barn, dvs. 550 fler än året innan. Antalet döda var 50 800, dvs. 900 personer fler än under år 2009. Enligt de preliminära uppgifterna för år 2010 flyttade 24 600 personer till Finland från utlandet, medan 11 750 personer flyttade från Finland. Invandringen minskade med 2 100 personer och utvandringen med 400 personer.

Under år 2010 uppgick antalet omflyttningar mellan kommuner till totalt 269 300. Omflyttningarna ökade med 5 150 flyttningar från året innan enligt kommunindelningen 1.1.2010.


Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262, Merja Eskelinen (09) 1734 3255, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (256,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 20.1.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. december 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2010/12/vamuu_2010_12_2011-01-20_tie_001_sv.html