Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Skuldsaneringar 2019, 2:a kvartalet

Skuldsaneringar 2006, 3:e kvartalet

2006
3:e kvartalet
Offentliggöranden