Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Skuldsaneringar 2018, 4:e kvartalet

Skuldsaneringar 2007, 4:e kvartalet

2007
4:e kvartalet
Offentliggöranden