Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Skuldsaneringar 2020, 2:a kvartalet

Skuldsaneringar 2008, 4:e kvartalet

2008
4:e kvartalet
Offentliggöranden