Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Skuldsaneringar 2018, 4:e kvartalet

Skuldsaneringar 2009, 4:e kvartalet

2009
4:e kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor