Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Skuldsaneringar 2019, 1:a kvartalet

Skuldsaneringar 2010, 2:a kvartalet

2010
2:a kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor