Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Skuldsaneringar 2019, 1:a kvartalet

Skuldsaneringar 2011, 3:e kvartalet

2011
3:e kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor