Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Skuldsaneringar 2019, 4:e kvartalet

Skuldsaneringar 2012, 3:e kvartalet

2012
3:e kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor