Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Skuldsaneringar 2020, 1:a kvartalet

Skuldsaneringar 2014, 1:a kvartalet

2014
1:a kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor