Tabellbilaga 1. Skatter efter sektor och skatteslag, 2010 – 2011 1)

Sektor Skatteslag 2010 2011 Förändring, %
S13+S212 Totalt -0 Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 75 968 82 232 8,2
-1000 Inkomstskatter 27 104 29 334 8,2
-2000 Socialskyddsavgifter 22 618 23 713 4,8
-4000 Förmögenhetsskatter 2 087 2 138 2,4
-5000 Skatter på varor och tjänster 23 939 26 785 11,9
-6000 Övriga skatter 220 262 19,1
S1311 Staten -0 Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 34 680 39 180 13,0
-1000 Inkomstskatter 9 758 11 386 16,7
-4000 Förmögenhetsskatter 918 939 2,3
-5000 Skatter på varor och tjänster 23 935 26 782 11,9
-6000 Övriga skatter 69 73 5,8
S1313 Lokaltförvaltning -0 Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 18 535 19 166 3,4
-1000 Inkomstskatter 17 346 17 948 3,5
-2000 Socialskyddsavgifter 17 17 -0,0
-4000 Förmögenhetsskatter 1 169 1 199 2,6
-5000 Skatter på varor och tjänster 3 2 -33,3
S1314 Socialskyddfonder -0 Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 22 601 23 696 4,8
-2000 Socialskyddsavgifter 22 601 23 696 4,8
S212 Europeiska unionen -0 Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 152 190 25,0
-5000 Skatter på varor och tjänster 1 1 -0,0
-6000 Övriga skatter 151 189 25,2
1) Preliminär uppgift

Källa: Nationalräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Hytönen 09 1734 3484, financial.accounts@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 12.7.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skatter och avgifter av skattenatur [e-publikation].
ISSN=2341-698X. 2011, Tabellbilaga 1. Skatter efter sektor och skatteslag, 2010 – 2011 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vermak/2011/vermak_2011_2012-07-12_tau_001_sv.html