Finlands officiella statistik

Befolkningens utbildningsstruktur

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Högst utbildade år 2017 var 40 - 44-åringarna
2.11.2018
Fram till slutet av år 2017 hade 3 334 648 personer, dvs. 72 procent av den befolkning som fyllt 15 år, en examen efter grundnivå. Andelen som avlagt examen ökade med en procentenhet jämfört med året innan Mest utbildade var 40 - 44-åringarna, av vilka 87 procent hade avlagt examen.

Nästa offentliggörande:
5.11.2019

Beskrivning: Statistiken över befolkningens utbildningsstruktur beskriver de examina som 15 år fyllda avlagt efter grundskolan, mellanskolan eller folkskolan. Utöver ett flertal uppgifter som beskriver utbildningen omfattar statistiken uppgifter om personernas ålder, kön, modersmål, nationalitet, omflyttning osv.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: examina, examinerade, utbildning, utbildningsnivå.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningens utbildningsstruktur [e-publikation].
ISSN=2242-2900. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vkour/index_sv.html