Julkaistu: 10.6.2005

Valtion henkilöstön ansiot nousivat 3,7 % 2004

Valtion kuukausipalkkaisen henkilöstön keskimääräinen kokonaiskeskiansio kuukaudessa oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2004 marraskuussa 2 643 €. Ansio nousi edellisestä vuodesta 3,7 %. Säännöllisen työajan keskimääräinen kuukausiansio oli 2 598 €. Ansio nousi edellisestä vuodesta 3,9 %.

Vuonna 2004 valtion budjettitaloudessa oli 122 041 henkilöä, joista virkasuhteisia oli 102 084, työsopimussuhteisia kuukausipalkkaisia 19 762 ja 195 työsopimussuhteista tuntipalkkaista. Henkilöstö väheni 0,4 % edellisvuodesta.

Valtion henkilöstön lukumäärät vuosina 1995 - 2004

 

Valtion henkilöstön lukumäärät ja keskimääräinen kokonaisansio marraskuussa vuosina 1995 - 2004

Vuosi Koko kuukaudelta
palkkaa saaneet
Keskimääräinen
kokonaisansio
Osalta kuukautta
palkkaa saaneet
Osa-aika-
työntekijät
Ulkomailla
toimivat
Tunti-
palkkaiset
Yhteensä
Lkm Euro1) Muutos/ vuosi % Lkm
1995 106 405 1 952 . 5 261 7 990 958 2 493 123 107
1996 104 685 2 000 2,5 5 145 7 665 1 015 2 431 120 941
1997 104 755 2 016 0,8 4 558 9 489 996 2 088 121 886
1998 106 949 2 081 3,2 3 775 10 275 1 039 1 662 123 700
1999 108 925 2 148 3,2 3 653 9 599 1 033 1 003 124 213
2000 107 802 2 235 4,1 3 457 8 821 1 046 903 122 029
2001 104 794 2 350 5,1 3 554 8 922 762 730 118 762
2002 106 442 2 449 4,2 3 667 9 982 746 715 121 552
2003 107 197 2 548 4,0 3 756 10 088 752 688 122 481
2004 107 465 2 643 3,7 3 920 9 712 749 195 122 041
1) Euro on 5,94573 mk

Lähde: Valtion kuukaisipalkat 2004. Tilastokeskus

Lisätietoja: Timo Järvinen (09) 1734 3432, palkat.valtio@tilastokeskus.fi

Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 10.6.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Valtion kuukausipalkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3460. 2004. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.5.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vkp/2004/vkp_2004_2005-06-10_tie_001.html