Julkaistu: 30.10.2008

Valtion palkkatilastointi uudistui; säännöllisen työajan ansio oli uuden laskentamenetelmän mukaan 2 817 euroa marraskuussa 2006

Valtion palkkatilastoiden ansiolaskentaa on muutettu siten, että työaika- ja suoritusperusteiset lisät on laskettu ansiokäsitteisiin vuoden viimeisen neljänneksen keskiarvona. Uusi laskentamenetelmä vaikuttaa sekä säännöllisen työajan ansion että kokonaisansion tasoon. Uudella laskentamenetelmällä pyritään hyödyntämään aiempaa laajempaa tietosisältöä ja parantamaan tietojen vertailtavuutta vuosien välillä.

Vuoden 2006 ja 2007 luvut on julkaistu Tilastokeskuksen kotisivuilla kahta eri laskentatapaa käyttäen. Vuosi 2006 on siirtymävuosi. Luvut ovat parhaiten vertailukelpoisia vanhaa laskentamenetelmää käyttäen, mikäli halutaan vertailla vuoden 2006 tietoja aikaisempiin vuosiin. Vertailtaessa vuotta 2006 tuleviin vuosiin on suositeltavaa käyttää uudella laskentamenetelmällä saatuja lukuja.

Laskentamenetelmän muutos ei vaikuttanut lukumäärätietoihin. Valtion budjettitaloudessa oli marraskuussa 2006 yhteensä 121 334 henkilöä. Kokoaikaisia täyttä palkkaa saaneita oli 111 532 henkilöä.

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Idman (09) 1734 3445, Jussi Ritola (09) 1734 2580, palkat.valtio@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 30.10.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Valtion kuukausipalkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3460. Uusi laskentamenetelmä 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.6.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vkp/2006/01/vkp_2006_01_2008-10-30_tie_001.html