Publicerad: 30.10.2008

Statistikföringen av statliga löner reviderades; lönen för ordinarie arbetstid 2 817 euro i november 2006 enligt den nya beräkningsmetoden

Löneberäkningen i statistiken över statens löner har ändrats på så sätt att arbetstids- och prestationsbaserade tillägg har beräknats som ett medeltal för årets sista kvartal. Den nya beräkningsmetoden inverkar på både lönen för ordinarie arbetstid och på den totala lönen. Med hjälp av den nya beräkningsmetoden är målsättningen att utnyttja ett datainnehåll som är mer omfattande än tidigare och att förbättra jämförbarheten mellan olika år.

Uppgifterna för år 2006 och 2007 har publicerats på Statistikcentralen webbplats genom användning av två olika beräkningssätt. År 2006 är ett övergångsår. Ifall man vill jämföra uppgifterna för år 2006 med tidigare år är uppgifterna bäst jämförbara genom användning av den gamla beräkningsmetoden. Det är att rekommendera att använda de uppgifter som erhållits med den nya metoden när man jämför år 2006 med kommande år.

Ändringen i beräkningssättet inverkade inte på uppgifter om antal. I november 2007 uppgick antalet personer inom statens budgetekonomi till totalt 121 334. Antalet heltidsanställda som fick full lön var 111 532.

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Idman (09) 1734 3445, Jussi Ritola (09) 1734 2580, palkat.valtio@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 30.10.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Månadslöner inom staten [e-publikation].
ISSN=1798-3479. Det nya beräkningssättet 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vkp/2006/01/vkp_2006_01_2008-10-30_tie_001_sv.html