Julkaistu: 31.8.2007

Valtion henkilöstön kokonaiskeskiansiot olivat 2 871 euroa kuukaudessa vuonna 2006

Valtion kuukausipalkkaisen henkilöstön keskimääräinen kokonaiskeskiansio kuukaudessa oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2006 marraskuussa 2 871 euroa ja säännöllisen työajan keskimääräinen kuukausiansio oli 2 804 euroa.

Vuonna 2006 valtion budjettitaloudessa oli kotimaassa 121 334 henkilöä, joista virkasuhteisia oli 101 550, työsopimussuhteisia kuukausipalkkaisia 19 784 ja ulkomailla toimi 766 henkilöä.

Valtion palkkatilastoissa on tapahtunut muutos tietojenkeruussa. Vuoden 2006 tiedoissa on käytetty ensimmäistä kertaa tietolähteenä Valtiokonttorin Tahti -järjestelmästä saatuja tietoja. Tietoaineistot poikkeavat aiemmin kerätyistä ja tästä johtuen vuoden 2006 tulokset eivät ole täysin vertailukelpoisia aiempien vuosien lukuihin.

Valtion henkilöstön kokonaisansioiden jakautuminen toimialan pääluokissa marraskuussa 2006

Valtion kotimaan henkilöstön lukumäärät ja keskimääräinen kokonaisansiot marraskuussa 2006

Toimiala Yhteensä Koko-
aikaiset
Osa-aika-
työntekijä
Keskimää-
räinen
kokonais-
ansio
1. Desiili Mediaani 9. Desiili
Yhteensä 121 334 111 532 9 802 2 871 1 879 2 592 4 265
DE Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus; kustantaminen ja painaminen 66 64 2 2 722 2 006 2 403 3 664
I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 2 202 2 033 169 3 288 2 104 3 098 4 740
J Rahoitustoiminta 66 63 3 3 221 2 080 3 249 4 237
K Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; liike-elämän palvelut 17 562 16 002 1 560 2 797 1 853 2 493 4 192
L Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 65 619 62 023 3 596 2 917 1 927 2 686 4 248
M Koulutus 33 769 29 430 4 339 2 805 1 807 2 438 4 385
N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 1 368 1 288 80 2 535 1 875 2 356 3 205
O Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut 620 569 51 2 401 1 821 2 129 3 312
Q Kansainväliset järjestöt ja ulkomaiset edustustot 62 60 2 2 993 1 897 2 568 4 780

Lähde: Valtion kuukausipalkat 2006. Tilastokeskus

Lisätietoja: Timo Järvinen (09) 1734 3432, palkat.valtio@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 30.8.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Valtion kuukausipalkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3460. Vanha laskentamenetelmä 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vkp/2006/02/vkp_2006_02_2007-08-31_tie_001.html