Publicerad: 31.8.2007

Den genomsnittliga totallönen för statsanställda var 2 871 euro per månad år 2006

Enligt Statistikcentralen uppgick den genomsnittliga totallönen i november 2006 till 2 871 euro i månaden och den genomsnittliga månadslönen för ordinarie arbetstid till 2 804 euro för månadsavlönade statsanställda.

År 2006 var antalet personer inom statens budgetekonomi i Finland 121 334, av vilka 101 550 var i tjänsteförhållande och 19 784 i arbetsavtalsförhållande med månadslön. 766 anställda verkade utomlands.

Datainsamlingen för statens lönestatistik har ändrats. I uppgifterna för år 2006 har man som datakälla för första gången använt uppgifter ur Statskontorets system Tahti. Datamaterialet avviker från tidigare insamlat material och resultaten för år 2006 är därför inte helt jämförbara med siffrorna för tidigare år.

Fördelningen av de statsanställdas totallöner i näringsgrenens huvudgrupper i november 2006

Antalet statsanställda i Finland och genomsnittliga totallöner i november 2006

Näringsgren Totalt Heltids-
anställda
Deltids-
anställda
Genoms-
nittlig
totallön
1:a Decil Median 9:e Decil
Totalt 121 334 111 532 9 802 2 871 1 879 2 592 4 265
DE Massa-, pappers- och pappersvarutillverkning; förlagsverksamhet och grafisk produktion 66 64 2 2 722 2 006 2 403 3 664
I Transport, magasinering och kommunikation 2 202 2 033 169 3 288 2 104 3 098 4 740
J Finansiell verksamhet 66 63 3 3 221 2 080 3 249 4 237
K Fastighets-, uthyrnings- och forskningsverksamhet, företagstjänster 17 562 16 002 1 560 2 797 1 853 2 493 4 192
L Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 65 619 62 023 3 596 2 917 1 927 2 686 4 248
M Utbildning 33 769 29 430 4 339 2 805 1 807 2 438 4 385
N Hälso- och sjukvård, sociala tjänster 1 368 1 288 80 2 535 1 875 2 356 3 205
O Andra samhälleliga och personliga tjänster 620 569 51 2 401 1 821 2 129 3 312
Q Verksamhet vid internationella organisationer och utländska beskickningar 62 60 2 2 993 1 897 2 568 4 780

Källa: Statens månadslöner 2006. Statistikcenttralen

Förfrågningar: Timo Järvinen (09) 1734 3432, palkat.valtio@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 31.8.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Månadslöner inom staten [e-publikation].
ISSN=1798-3479. Det gamla beräkningssättet 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vkp/2006/02/vkp_2006_02_2007-08-31_tie_001_sv.html