Julkaistu: 30.10.2008

Valtion palkkatilastointi uudistui; säännöllisen työajan ansio oli uuden laskentamenetelmän mukaan 2 951 euroa marraskuussa 2007

Valtion palkkatilastoiden ansiolaskentaa on muutettu siten, että työaika- ja suoritusperusteiset lisät on laskettu ansiokäsitteisiin vuoden viimeisen neljänneksen keskiarvona. Uusi laskentamenetelmä vaikuttaa sekä säännöllisen työajan ansion että kokonaisansion tasoon. Uudella laskentamenetelmällä pyritään hyödyntämään aiempaa laajempaa tietosisältöä ja parantamaan tietojen vertailtavuutta vuosien välillä.

Vuoden 2006 ja 2007 luvut on julkaistu Tilastokeskuksen kotisivuilla kahta eri laskentatapaa käyttäen. Vuosi 2006 on siirtymävuosi. Luvut ovat parhaiten vertailukelpoisia vanhaa laskentamenetelmää käyttäen, mikäli halutaan vertailla vuoden 2006 tietoja aikaisempiin vuosiin. Vertailtaessa vuotta 2006 tuleviin vuosiin on suositeltavaa käyttää uudella laskentamenetelmällä saatuja lukuja.

Laskentamenetelmän muutos ei vaikuttanut lukumäärätietoihin. Valtion budjettitaloudessa oli marraskuussa 2007 yhteensä 119 667 henkilöä. Kokoaikaisia täyttä palkkaa saaneita oli 103 351 henkilöä.

Laskentamenetelmän uudistus nosti ansioiden tasoa valtion palkkatilastossa vuonna 2007 säännöllisen työajan ansion ja kokonaisansion osalta 1,7 prosenttia. Vertailtaessa uudella laskentamenetelmällä saatuja tietoja edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan saadaan säännöllisen työajan ansion muutokseksi 4,8 prosenttia ja kokonaisansion muutokseksi 4,1 prosenttia.

Taulukossa 1 on säännöllisen työajan ansion tason lisäksi esitetty kummallakin laskentamenetelmällä laskettu ansiokehitys vuodesta 2006 vuoteen 2007.

Taulukko1. Valtion kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansio ja kehitys budjetin pääluokan mukaan marraskuussa 2007

Pääluokka Säännöllisen työajan ansio
Yhteensä (uusi laskenta) Muutos 2007–2006 (vanha laskenta) Muutos 2007–2006 (uusi laskenta)
21 Eduskunta 3 633 8,5% 12,5%
22 Tasavallan presidentin kanslia 3 065 3,6% 4,0%
23 Valtioneuvosto 3 334 8,1% 8,2%
24 Ulkoasiainministeriön hallinnonala 3 149 5,8% 5,9%
25 Oikeusministeriön hallinnonala 2 956 3,6% 3,4%
26 Sisäasiainministeriön hallinnonala 2 951 0,4% 3,1%
27 Puolustusministeriön hallinnonala 2 943 – 0.3% 5,3%
28 Valtiovarainministeriön hallinnonala 2 802 3,8% 4,7%
29 Opetusministeriön hallinnonala 2 905 4,5% 4,5%
30 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 2 892 5,3% 5,2%
31 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 3 364 6,5% 6,6%
32 Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala 3 349 5,0% 5,1%
33 Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 3 054 5,5% 5,9%
34 Työministeriön hallinnonala 2 394 6,5% 6,5%
35 Ympäristöministeriö 3 076 6,7% 6,7%
Yhteensä 2 951 3,5% 4,8%

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Idman (09) 1734 3445, Jussi Ritola (09) 1734 2580, palkat.valtio@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Taulukot

Tietokantataulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 30.10.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Valtion kuukausipalkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3460. Uusi laskentamenetelmä 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vkp/2007/01/vkp_2007_01_2008-10-30_tie_001_fi.html