Publicerad: 30.10.2008

Statistikföringen av statliga löner reviderades; lönen för ordinarie arbetstid 2 951 euro i november 2007 enligt den nya beräkningsmetoden

Löneberäkningen i statistiken över statens löner har ändrats på så sätt att arbetstids- och prestationsbaserade tillägg har beräknats som ett medeltal för årets sista kvartal. Den nya beräkningsmetoden inverkar på både lönen för ordinarie arbetstid och på den totala lönen. Med hjälp av den nya beräkningsmetoden är målsättningen att utnyttja ett datainnehåll som är mer omfattande än tidigare och att förbättra jämförbarheten mellan olika år.

Uppgifterna för år 2006 och 2007 har publicerats på Statistikcentralen webbplats genom användning av två olika beräkningssätt. År 2006 är ett övergångsår. Ifall man vill jämföra uppgifterna för år 2006 med tidigare år är uppgifterna bäst jämförbara genom användning av den gamla beräkningsmetoden. Det är att rekommendera att använda de uppgifter som erhållits med den nya metoden när man jämför år 2006 med kommande år.

Ändringen i beräkningssättet inverkade inte på uppgifter om antal. I november 2007 uppgick antalet personer inom statens budgetekonomi till totalt 119 667. Antalet heltidsanställda som fick full lön var 103 351.

Revideringen av beräkningsmetoden höjde lönenivåerna inom statistiken över statens löner med 1,7 procent år 2007 när det gäller lön för ordinarie arbetstid och totallön. När man jämför de uppgifter som erhållits med den nya metoden med motsvarande tidpunkt året innan är förändringen av lönen för ordinarie arbetstid 4,8 procent och förändringen av totallönen 4,1 procent.

I tabell 1 visas utöver lönenivån för ordinarie arbetstid också löneutvecklingen från år 2006 till år 2007 beräknat med båda metoderna.

Tabell 1. Antalet månadsavlönade statsanställda, deras medellön för ordinarie arbetstid och löneutvecklingen efter huvudtitel i budgeten i november 2007

Huvudtitel Antal månadsavlönade
Totalt (ny beräkningsmetod) Förandring 2007–2006 (gammal beräkningsmetod) Förändring 2007–2006 (ny beräkningsmetod)
21 Riksdagen 3 633 8,5% 12,5%
22 Rebuplikens presidents kansli 3 065 3,6% 4,0%
23 Statsrådet 3 334 8,1% 8,2%
24 Utrikesministeriets förvaltningsområde 3 149 5,8% 5,9%
25 Justitieministeriets förvaltningsområde 2 956 3,6% 3,4%
26 Inrikesministeriets förvaltningsområde 2 951 0,4% 3,1%
27 Försvarsministeriets förvaltningsområde 2 943 – 0.3% 5,3%
28 Finansministeriets förvaltningsområde 2 802 3,8% 4,7%
29 Undervisningsministeriets förvaltningsområde 2 905 4,5% 4,5%
30 Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 2 892 5,3% 5,2%
31 Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 3 364 6,5% 6,6%
32 Handels- och industriministeriets förvaltningsområde 3 349 5,0% 5,1%
33 Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 3 054 5,5% 5,9%
34 Arbetsministeriets förvaltningsområde 2 394 6,5% 6,5%
35 Miljöministeriets förvaltningsområde 3 076 6,7% 6,7%
Totalt 2 951 3,5% 4,8%

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Idman (09) 1734 3445, Jussi Ritola (09) 1734 2580, palkat.valtio@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 30.10.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Månadslöner inom staten [e-publikation].
ISSN=1798-3479. Det nya beräkningssättet 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vkp/2007/01/vkp_2007_01_2008-10-30_tie_001_sv.html