Julkaistu: 27.6.2008

Säännöllisen työajan ansio oli valtiolla 2 901 euroa marraskuussa 2007

Tilastokeskuksen mukaan marraskuussa 2007 säännöllisen työajan ansio oli valtiolla 2 901 euroa. Ansio nousi edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 3,5 prosenttia. Miehillä säännöllisen työajan ansio oli 3 143 euroa ja naisilla 2 643 euroa. Ansiot nousivat edelliseen vuoteen verrattuna miehillä 2,4 prosenttia ja naisilla 5,0 prosenttia. Kokonaisansio oli valtion budjettitaloudessa keskimäärin 2 954 euroa.

1.10.2007 voimaantulleet palkankorotukset pyrittiin saamaan mukaan palkkatietoihin. Korotusten takautuvasta maksamisesta johtuen laskettu ansiokehitys jäi hieman odotettua pienemmäksi säännöllisen työajan ansiokäsitteen osalta. Tarkasteltaessa henkilökohtaisen palkan muutosta edellisvuoteen verrattuna saadaan ansiokehitykseksi 5,0 prosenttia.

Tiedot muodostettiin Tilastokeskuksessa Valtiokonttorin keräämästä aineistosta. Valtion budjettitaloudessa oli marraskuussa 2007 yhteensä 119 667 henkilöä. Kokoaikaisia täyttä palkkaa saavia oli 103 351 henkilöä. Osa-aikaisten osuus oli 8,2 prosenttia. Naisia aineistossa oli noin puolet eli 59 416 henkilöä.

Maakunnittaisessa vertailussa kokonaisansion keskiarvo oli korkein Uudellamaalla sen ollessa 3 163 euroa. Alhaisimmillaan kokonaisansio oli Keski-Pohjanmaalla, missä se oli 2 659 euroa.

Kuvio1. Kokonaisansio ja kokoaikaisten palkansaajien lukumäärä maakunnittain marraskuussa 2007

Kuvio1. Kokonaisansio ja kokoaikaisten palkansaajien lukumäärä maakunnittain marraskuussa 2007

Valtion kuukausipalkkaisten jakautumista eri aloille voidaan kuvata mm. budjetin pääluokan mukaan. Suurimpia hallinnonaloja olivat opetusministeriö, sisäasiainministeriö sekä puolustusvoimat.

Taulukko1. Valtion kuukausipalkkaisten lukumäärät, säännöllisen työajan ansio ja henkilökohtaisen palkan kehitys budjetin pääluokan mukaan marraskuussa 2007

Pääluokka kuukausipalkkaisten lukumäärä Säännöllisen työajan ansio Henkilökohtaisen palkan muutos
Yhteensä Muutos
21 Eduskunta 910 2,9 % 3 494 4,8 %
22 Tasavallan presidentin kanslia 78 11,4 % 3 058 3,9 %
23 Valtioneuvosto 268 – 8,8 % 3 328 8,2 %
24 Ulkoasiainministeriön hallinnonala 1 019 – 1,8 % 3 148 5,8 %
25 Oikeusministeriön hallinnonala 9 633 – 0,3 % 2 958 3,7 %
26 Sisäasiainministeriön hallinnonala 17 495 – 1,1 % 2 849 4,8 %
27 Puolustusministeriön hallinnonala 16 189 – 6,6 % 2 742 4,5 %
28 Valtiovarainministeriön hallinnonala 10 563 – 1,5 % 2 776 4,7 %
29 Opetusministeriön hallinnonala 36 530 1,8 % 2 902 4,6 %
30 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 5 354 – 3,4 % 2 885 5,3 %
31 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 3 285 – 3,0 % 3 359 6,5 %
32 Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala 6 607 – 2,9 % 3 347 5,1 %
33 Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 4 373 1,1 % 3 029 6,0 %
34 Työministeriön hallinnonala 4 308 – 2,4 % 2 394 6,6 %
35 Ympäristöministeriö 3 055 – 7,0 % 3 076 6,7 %
Yhteensä 119 667 – 1,4 % 2 901 5,0 %

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Idman (09) 1734 3445, Jussi Ritola (09) 1734 2580, mika.idman@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Taulukot

Tietokantataulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 27.6.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Valtion kuukausipalkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3460. Vanha laskentamenetelmä 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vkp/2007/02/vkp_2007_02_2008-06-27_tie_001_fi.html