Publicerad: 27.6.2008

Lönen för ordinarie arbetstid för statsanställda var 2 901 euro i november 2007

Enligt Statistikcentralen var lönen för ordinarie arbetstid 2 901 euro i november 2007. Ökningen från motsvarande tidpunkt året innan var 3,5 procent. Lönen för ordinarie arbetstid var 3 143 euro hos män och 2 643 euro hos kvinnor. Jämfört med året innan steg lönerna med 2,4 procent hos män och 5,0 procent hos kvinnor. I statens budgetekonomi var totallönen i genomsnitt 2 954 euro.

Man har eftersträvat att få med de löneförhöjningar som trädde i kraft 1.10.2007. På grund av att löneförhöjningarna betalats retroaktivt blev den kalkylerade löneutvecklingen något mindre än väntat när det gäller lön för ordinarie arbetstid. När man granskar förändringen i den individuella lönen jämfört med året innan är löneutvecklingen 5,0 procent.

Uppgifterna bildades vid Statistikcentralen utgående från det material som Statskontoret samlat in. I november 2007 uppgick antalet personer inom statens budgetekonomi till totalt 119 667. Antalet heltidsanställda som fick full lön var 103 351. Andelen deltidsanställda var 8,2 procent. Ungefär hälften, dvs. 59 416 personer, var kvinnor.

Sett efter landskap var medeltalet för totallönen högst i Nyland, dvs. 3 163 euro. Lägst var totallönen i Mellersta Österbotten, dvs. 2 659 euro.

Figur 1. Totallönen och antalet heltidsanställda löntagare efter landskap i november 2007

Figur 1. Totallönen och antalet heltidsanställda löntagare efter landskap i november 2007

Fördelningen av statens månadsavlönade på olika branscher kan beskrivas bl.a. efter huvudtitel i budgeten. De största förvaltningsområdena var undervisningsministeriet, inrikesministeriet och försvarsmakten.

Tabell 1. Antalet månadsavlönade statsanställda, deras medellön för ordinarie arbetstid och löneutvecklingen efter huvudtitel i budgeten i november 2007

Huvudtitel Antal månadsavlönade Lön för ordinarie arbetstid Förandring av individuella lön
Totalt Förandring
21 Riksdagen 910 2,9 % 3 494 4,8 %
22 Rebuplikens presidents kansli 78 11,4 % 3 058 3,9 %
23 Statsrådet 268 – 8,8 % 3 328 8,2 %
24 Utrikesministeriets förvaltningsområde 1 019 – 1,8 % 3 148 5,8 %
25 Justitieministeriets förvaltningsområde 9 633 – 0,3 % 2 958 3,7 %
26 Inrikesministeriets förvaltningsområde 17 495 – 1,1 % 2 849 4,8 %
27 Försvarsministeriets förvaltningsområde 16 189 – 6,6 % 2 742 4,5 %
28 Finansministeriets förvaltningsområde 10 563 – 1,5 % 2 776 4,7 %
29 Undervisningsministeriets förvaltningsområde 36 530 1,8 % 2 902 4,6 %
30 Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 5 354 – 3,4 % 2 885 5,3 %
31 Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 3 285 – 3,0 % 3 359 6,5 %
32 Handels- och industriministeriets förvaltningsområde 6 607 – 2,9 % 3 347 5,1 %
33 Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 4 373 1,1 % 3 029 6,0 %
34 Arbetsministeriets förvaltningsområde 4 308 – 2,4 % 2 394 6,6 %
35 Miljöministeriets förvaltningsområde 3 055 – 7,0 % 3 076 6,7 %
Totalt 119 667 – 1,4 % 2 901 5,0 %

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Idman (09) 1734 3445, Jussi Ritola (09) 1734 2580

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 27.6.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Månadslöner inom staten [e-publikation].
ISSN=1798-3479. Det gamla beräkningssättet 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vkp/2007/02/vkp_2007_02_2008-06-27_tie_001_sv.html