Yritystukitilasto 2007

Toimialoittain tarkasteltuna eniten euromääräistä yritystukea vuonna 2007 saivat teollisuusyritykset, etenkin metalliteollisuus (TOL 27–35). Metalliteollisuusyrityksiä oli vuonna 2007 reilut 11 000, vajaa prosentti kaikista yrityksistä. Toimialan yrityksistä yritystukea sai reilut 8 prosenttia. Palvelualat (TOL 55–74 ja 90–93) olivat yritystukien saajana suurin yritysten lukumäärällä tarkasteltuna. Palvelualojen yrityksiä oli vuonna 2007 vajaat 119 000, reilut 38 prosenttia kaikista yrityksistä. Toimialan yrityksistä yritystukea sai reilut 2 prosenttia kaikista yrityksistä ja reilut 32 prosenttia tukea saaneista yrityksistä.

Maksetut suorat tuet, lainat ja takaukset toimialoittain (TOL 2002) 2004—2007

Vuosi Toimiala Tukea saaneiden
yritysten
lukumäärä
Maksetut
suorat tuet,
tuhatta euroa
Maksetut lainat 1),
tuhatta euroa
Maksetut
pääomalainat,
tuhatta euroa
Kaikki maksetut
tuet ja lainat 2),
tuhatta euroa
Myönnetyt
takaukset,
tuhatta euroa
2004 Alkutuotanto 3) 623 5 542 8 072 0 13 614 4 372
Koko teollisuus yhteensä 5 104 152 427 184 117 5 964 342 508 239 626
—Metalliteollisuus 2 314 86 363 93 230 4 463 184 056 168 599
—Metsäteollisuus 704 23 441 29 195 122 52 758 23 657
—Muu teollisuus 2 086 42 623 61 691 1 379 105 693 47 370
Rakentaminen 1 977 11 927 19 699 81 31 706 27 358
Kauppa 4 664 27 860 39 765 954 68 579 71 078
Palvelualat 4) 7 443 94 719 107 254 22 460 224 433 94 927
Muut toimialat 1 027 11 965 9 027 133 21 126 7 027
Toimiala tuntematon 3 863 25 407 54 308 422 80 137 56 417
Ei yritystunnusta 5) 0 10 442 9 503 0 19 945 3 877
Yhteensä  24 701  340 289 431 744 30 015 802 047 504 683
2005 Alkutuotanto 3) 626 6 396 7 879 0 14 274 4 896
Koko teollisuus, siitä 5 144 167 015 172 618 6 551 346 184 244 260
—Metalliteollisuus 2 414 97 199 81 286 4 182 182 667 164 844
—Metsäteollisuus 687 23 164 32 830 246 56 241 29 040
—Muu teollisuus 2 043 46 652 58 502 2 122 107 276 50 377
Rakentaminen 2 144 13 924 15 451 172 29 547 35 503
Kauppa 4 798 30 759 52 068 934 83 761 74 260
Palvelualat 4) 7 723 100 215 103 540 19 275 223 031 108 726
Muut toimialat 1 114 13 033 8 260 299 21 593 8 636
Toimiala tuntematon 4 066 26 000 54 428 235 80 663 49 779
Ei yritystunnusta 5) .. 5 388 12 723 0 18 111 9 193
Yhteensä 25 615 362 731 426 967 27 466 817 164 535 254
2006 Alkutuotanto 3) 1 763 13 832 4 946 34 18 812 6 012
Koko teollisuus, siitä 4 971 185 298 173 198 4 088 362 584 276 905
—Metalliteollisuus 2 332 107 161 90 018 2 700 199 879 198 202
—Metsäteollisuus 643 26 089 33 078 52 59 219 21 402
—Muu teollisuus 1 996 52 048 50 102 1 336 103 486 57 301
Rakentaminen 2 529 13 409 14 811 138 28 359 32 668
Kauppa 4 904 25 813 36 127 940 62 880 94 429
Palvelualat 4) 8 102 104 853 110 928 9 500 225 281 106 219
Muut toimialat 1 241 12 727 9 536 96 22 360 7 460
Toimiala tuntematon 3 558 31 539 66 594 475 98 608 59 170
Ei yritystunnusta 5) .. 9 717 5 436 0 15 153 5 059
Yhteensä 27 068 397 188 421 577 15 272 834 037 587 922
2007 Alkutuotanto 3) 1 068 4 479 7 157 281 11 917 35 642
Koko teollisuus, siitä 3 844 108 714 178 991 1 446 289 150 239 494
—Metalliteollisuus 1 887 74 907 102 679 637 178 222 182 186
—Metsäteollisuus 410 8 418 30 636 0 39 054 19 706
—Muu teollisuus 1 547 25 389 45 677 809 71 874 37 602
Rakentaminen 2 423 10 043 16 024 -6 26 062 37 667
Kauppa 4 578 19 227 42 915 368 62 511 94 988
Palvelualat 4) 7 521 70 196 119 531 4 561 194 288 117 289
Muut toimialat 1 155 8 442 11 089 32 19 563 12 932
Toimiala tuntematon 2 619 5 818 61 017 73 66 908 64 385
Ei yritystunnusta 5) 0 32 544 8 250 0 40 794 9 427
Yhteensä 23 208 259 463 444 975 6 756 711 194 611 824
1) Tekesin maksamat ja Finnveran myöntämät lainat
2) Ei sisällä myönnettyjä takauksia
3) Sisältää toimialat maa-, metsä ja kalatalous sekä kaivostoiminta ja louhinta
4) Sisältää toimialat majoitus- ja ravitsemistoiminta, kuljetus-, varastointi ja tietoliikenne, rahoitustoiminta, kiinteistö-, vuokraus ja tutkimuspalvelut; liike-elämän palvelut ja muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut
5) Lähtötiedoissa ei ole yritystunnusta
.. Tietoa ei ole saatu

Maksetut suorat tuet, lainat ja takaukset yritysten suuruusluokittain 2004–2007

Vuosi   Yrityksen suuruusluokka 1) Mikro-yritykset Pienet yritykset Keski-suuret yritykset Suuret yritykset Yhteensä 2)
2004 Yrityksiä 16 104 7 111 1 080 406 24 701
Maksetut tuet, tuhat euroa 99 723 114 232 46 916 68 976 329 847
Maksetut lainat 3), tuhat euroa 155 286 177 941 75 212 13 803 422 241
Myönnetyt takaukset, tuhat euroa 130 711 217 572 125 892 26 630 500 806
2005 Yrityksiä 16 710 7 391 1 091 423 25 615
Maksetut tuet, tuhat euroa 104 054 131 743 48 759 72 786 357 343
Maksetut lainat 3), tuhat euroa 149 112 163 991 90 652 10 489 414 244
Myönnetyt takaukset, tuhat euroa 129 479 272 336 114 834 9 412 526 060
2006 Yrityksiä 17 815 7 799 1 051 403 27 068
Maksetut tuet, tuhat euroa 112 846 140 803 59 798 74 024 387 471
Maksetut lainat 3), tuhat euroa 165 960 174 809 68 651 6 721 416 140
Myönnetyt takaukset, tuhat euroa 140 591 286 392 125 006 30 875 582 863
2007 Yrityksiä 14 692 7 132 979 405 23 208
Maksetut tuet, tuhat euroa 47 830 69 137 30 038 79 914 226 919
Maksetut lainat 3), tuhat euroa 170 361 185 327 74 005 7 032 436 725
Myönnetyt takaukset, tuhat euroa 174 490 286 141 129 243 12 523 602 397
  • 1) Mikroyritys, henkilökuntaa alle viisi henkilöä tai yrityksen suuruusluokka tuntematon.
  • Pieni yritys, henkilökuntaa 5–49 henkilöä.
  • Keskisuuri yritys, henkilökuntaa 50–249 henkilöä.
  • Suuri yritys, henkilökuntaa vähintään 250 henkilöä.
  • 2) Euromäärät poikkeavat edellisen taulukon yhteissummista, jos lähtötiedoissa ei ole yritystunnusta.
  • 3) Tekesin maksamat lainat sekä Finnveran myöntämät lainat (ei sisällä pääomalainoja).

Yrityksen koon mukaan tarkasteltuna euromääräistä suoraa tukea saivat eniten suuret yritykset. Lainaa ja takauksia puolestaan saivat eniten pienet yritykset. Lukumääräisesti tukien saajana oli eniten mikroyrityksiä.

Suorat tuet

Maksetut suorat tuet toimialoittain 1) 2004–2007

Maksetut suorat tuet toimialoittain 1) 2004–2007

1) Alkutuotanto (TOL 01–02, 05 ja 10–14) sisältää toimialat maa-, metsä ja kalatalous sekä kaivostoiminta ja louhinta
Palvelut (TOL 55–74 ja 90–93) sisältää toimialat majoitus- ja ravitsemistoiminta, kuljetus-, varastointi ja tietoliikenne, rahoitustoiminta, kiinteistö-, vuokraus ja tutkimuspalvelut; liike-elämän palvelut ja muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut

Maksetut suorat tuet yritysten suuruusluokittain 2) 2004–2007, miljoonaa euroa

Maksetut suorat tuet yritysten suuruusluokittain 2) 2004–2007, miljoonaa euroa

2) Mikroyritys, henkilökuntaa alle viisi hlöä tai yrityksen suuruusluokka tuntematon
Pieni yritys, henkilökuntaa 5–49 hlöä
Keskisuuri yritys, henkilökuntaa 50–249 hlöä
Suuri yritys, henkilökuntaa vähintään 250 hlöä

Yritysten liikevaihto, henkilöstö ja tukea saaneet yritykset 2007

Yrityksiä % kaikista yrityksistä Liikevaihto, % Henkilöstö, % Tukea saaneita yrityksiä 1), %
Mikroyritys 272 294 88,1 10,5 19,3 5,4
Pieni yritys 33 560 10,9 21,8 27,6 21,3
Keskisuuri yritys 2 420 0,8 17,3 16,4 40,5
Suuri yritys 643 0,2 50,5 36,7 63,0
Kaikki yritykset 308 917 100 100 100

1) Tukea saaneita yrityksiä prosenttia saman kokoluokan yrityksistä

Vuonna 2007 suuria yrityksiä oli 643. Tukea niistä sai 405 yritystä, eli 63 prosenttia saman kokoluokan yrityksistä. Suurin tukimuoto oli maksetut suorat tuet. Suuria yrityksiä oli vajaat 2 prosenttia kaikista yrityksistä.
Yritysten suuruusluokan mukaan suurin yritystuen saajaryhmä vuonna 2006 olivat pienet yritykset , vajaat 35 prosenttia tukea saaneista yrityksistä.
Toiseksi suurin yritystuen saajaryhmä vuonna 2006 olivat mikroyritykset , reilut 70 prosenttia tukea saaneista yrityksistä.
Yritystukea saaneista yrityksistä keskisuuria yrityksiä oli reilut 4 prosenttia tukea saaneista yrityksistä.

Jakauma maksetuista suorista tuista yritysten suuruusluokittain 2007

Jakauma maksetuista suorista tuista yritysten suuruusluokittain 2007

Mikro = mikroyritys, henkilökuntaa alle 5 henkilöä
Tuntematon = yrityksen suuruusluokka tuntematon (pääosin mikroyrityksiin kuuluvia henkilöyrityksiä)

Maksetut lainat ja pääomalainat

Maksetut lainat 1) ja pääomalainat toimialoittain 2004–2007

Maksetut lainat 1) ja pääomalainat toimialoittain 2004–2007

1) Tekesin maksamat lainat ja pääomalainat sekä Finnveran myöntämät lainat

Maksetut lainat ja pääomalainat yritysten suuruusluokittain 2004–2007

Maksetut lainat ja pääomalainat yritysten suuruusluokittain 2004–2007

Jakauma maksetuista lainoista ja pääomalainoista yritysten suuruusluokittain 2007

Jakauma maksetuista lainoista ja pääomalainoista yritysten suuruusluokittain 2007

Myönnetyt takaukset

Myönnetyt takaukset toimialoittain 2004–2007

Myönnetyt takaukset toimialoittain 2004–2007

Myönnetyt takaukset yritysten suuruusluokittain 2004–2007

Myönnetyt takaukset yritysten suuruusluokittain 2004–2007

Jakauma myönnetyistä takauksista yritysten suuruusluokittain 2007

Jakauma myönnetyistä takauksista yritysten suuruusluokittain 2007

Yritysten toiminnan laajuus

Yritystukea saaneilla yrityksillä liikevaihto kasvoi enemmän kuin tukea saamattomilla yrityksillä vuodesta 2004 vuoteen 2007.
Henkilöstön määrä sitä vastoin lisääntyi enemmän tukea saamattomissa yrityksissä kuin tukia saaneissa yrityksissä vuodesta 2004 vuoteen 2007.

Kaikkien yritysten liikevaihdon ja henkilöstön muutos vuodesta 2004 vuoteen 2007 yritysten toimialoittain

Toimiala Liikevaihdon muutos (%) Henkilöstön muutos (%)
Saanut tukea Ei saanut tukea Kaikki yritykset Saanut tukea Ei saanut tukea Kaikki yritykset
Alkutuotanto 37,5 -11,5 13,8 36,0 7,0 15,5
Koko teollisuus, siitä 31,6 18,3 28,6 -5,2 6,0 -1,4
—Metalliteollisuus 39,6 20,9 36,4 -0,3 16,6 4,6
—Metsäteollisuus 11,4 18,9 12,6 -15,4 8,5 -10,4
—Muu teollisuus 29,4 16,0 24,6 -6,8 -3,1 -5,0
Rakentaminen 19,4 27,7 24,5 3,9 13,7 10,6
Kauppa 17,3 29,5 25,8 10,5 8,0 8,9
Palvelualat 44,1 27,4 32,0 23,3 14,1 16,8
Muut toimialat 19,4 16,8 17,7 22,0 9,7 13,8
Yhteensä 29,1 25,8 27,4 6,6 11,0 9,1
Taulukossa ovat kaikki yritykset, jotka olivat toiminnassa vuosina 2004 ja 2007.

Lähde: Yritystukitilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Ritva Ihalainen (09) 1734 3231, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 4.6.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yritystukitilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3355. 2007, Yritystukitilasto 2007 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yrtt/2007/yrtt_2007_2009-06-04_kat_001_fi.html