Kultur och fritid i Finland 2018

Vad undersöker man?

Statistikcentralen samlar in uppgifter för undersökningen Kultur och fritid i Finland 2018.

Undersökning är en del av ett mer omfattade forskningsprojekt (DYNAMICS) som finansieras av Finlands Akademi. Forskningsprojektet görs vid den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Tammerfors universitet. Projektet klarlägger allsidigt kultur och fritidsintressen i dagens Finland samt granskar förändringar i finländarnas kulturpreferenser under det gångna decenniet.

Undersökningen genomförs i samarbete mellan Statistikcentralen och Tammerfors universitet.

När och hur samlar man in uppgifter?

Statistikcentralen samlar in uppgifterna med en webb- och postenkät under våren 2018. För undersökningen har 3 500 finländare i åldern 18–74 år slumpmässigt tagits ut. En uppgiftslämnare kan inte ersättas med någon annan.

Datasekretess

Statistiklagen förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt. Enskilda uppgiftslämnares uppgifter kan inte identifieras i undersökningsresultaten.

Uppgiftslämnaren kan delta i en fortsättningsundersökning, om han eller hon vill, genom att lämna sina kontaktuppgifter i slutet av enkäten.

Insamlingsmaterialet kompletteras med uppgifter om uppgiftslämnarna ur de administrativa material som Statistikcentralen har tillgång till, t.ex. uppgifter om utbildning och inkomster samt regionala uppgifter. Det material som bildats på basis av enkäten överlämnas till Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv vid Tammerfors universitet.

Hur besvaras enkäten?

De personer som valts ut för undersökningen får ett brev hem med posten. Efter det kan de besvara enkäten via internet med hjälp av användaridentifikationen och lösenordet. Senare är det möjligt att svara också på en pappersblankett. Deltagandet kräver inga särskilda kunskaper eller färdigheter och deltagaren behöver inte förbereda sig inför undersökningen.

Logga in på webblanketten via den här länken: www.stat.fi/kupo

Tilläggsinformation

För datainsamlingen ansvarar vid Statistikcentralen:

E-postmeddelanden: kulttuurikysely@stat.fi

överaktuarie Immi Ilomäki, tfn 029 551 3233
forskare Niina Sarén, tfn 029 551 3332
forskare Riina Nyberg, tfn 029 551 2480 

Tammerfors universitet
Samhällsvetenskapliga fakulteten

För undersökningen ansvarar:

Taru Lindblom, forskardoktor, tfn 050 437 7186

Semi Purhonen, akademiforskare, biträdande professor

förnamn.efternamn@uta.fi

Webbsidor:
research.uta.fi/dynamics/tietoa_kyselysta (på finska)

Undersökningsmaterial:

Följebrev (pdf)

Broschyr (pdf)