Tehosta medialukutaitoasi - tunne tilasto, tunnista tarina

Aika: Tiistai 1.10.2019 klo 8.45-16.00, Helsinki  peruutettu
Paikka:
Tilastokeskus, Helsinki

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumislomakkeelle

Kurssin kuvaus

Tiedon luotettavuuden arviointi on tärkeä työelämä- ja kansalaistaito. Media ja uudet viestintäkanavat kirjoittavat totuuden jälkeisestä maailmasta, vaihtoehtoisista totuuksista ja medialukutaidon välttämättömyydestä lähes päivittäin. Miten erottaa tilasto tarinasta, fakta fiktiosta? 

Usein kuulee väitettävän, että tilastot johtavat harhaan tai antavat väärän kuvan esitettävästä ilmiöstä. Mistä voi tietää, onko tilaston antama kuva oikea? Miten virheelliset tulkinnat syntyvät ja miten voidaan varmistua siitä, että aineistoista tehdyt tulkinnat vastaavat todellisuutta? Tärkeintä on tietää, mitä tilasto kuvaa ja mihin tiedot perustuvat.

Katso kurssin esittelyvideo YouTube-palvelussa

Kurssin sisältö

Kurssilla tutustutaan luotettavan tiedon arviointiin. Tilastotieto on yksi luotettavan tiedon lähde. Tilaston käyttäjän on tunnettava tiedon käytön reunaehdot, esimerkiksi miten tieto on tuotettu, kuka sen on tuottanut, mitä käsitteet kuvaavat ja mitä ne eivät kuvaa. Luotettavan tiedon arvioinnissa on välttämätöntä ymmärtää myös lähdekritiikin merkitys.

Keskeinen osa medialukutaitoa on tunnistaa tilasto tarinoista. Tarinallistuva mediaympäristö haastaa käyttäjät tiedon entistä huolellisempaan arviointiin.  

Tärkeä osa viestintää ja faktatiedon hallintaa on myös tilastografiikan sujuva käyttö. Kurssilla pohditaan tilastografiikan periaatteiden valossa, miten mielikuvat ja ennakkoajatukset vaikuttavat tiedon arviointiin ja sen pohjalta syntyviin käsityksiin ja tulkintoihin. Päivän aikana paneudutaan myös tiedonhakua helpottaviin käytäntöihin ja annetaan vinkkejä itsenäiseen tilastotiedonhakuun.

Kurssin käytyäsi sinulla on käytössäsi työkaluja tiedon ja tilastotiedon luotettavuuden arviointiin, lähdekriittisyyteen sekä tilastotiedon käyttöön ja tilastografiikan laadintaan. 

Kenelle

Kurssi soveltuu kaikille, jotka käyttävät työssään tilastoja ja tilastotietoja sekä henkilöille, jotka itse valmistavat tai kokoavat tilasto- ja tietoaineistoja. Kurssista hyötyvät kaikki, jotka haluavat vahvistaa medialukutaitoaan sekä kehittää tilastojen luku- ja käyttötaitojaan.

Ohjelma

  • Mistä tietää voiko tilastoon luottaa?
  • Miten havainnollistan tilastotietoa ymmärrettävästi?
  • Kertomus vastaan tilastot: Tieto ja totuus tarinallistuvassa mediaympäristössä
  • Vinkit luotettavan tilastotiedon lähteille

Yksityiskohtaiseen ohjelmaan pääset tutustumaan täällä

Hinta ja peruutusehdot

  • Hinta 350 (+ alv 24 %) sisältää kurssimateriaalin, lounaan ja kahvit
  • Viimeinen ilmoittautumispäivä 25.9.2019
  • Peruutusehdot

Kouluttajat

Kurssin kouluttajina toimivat Tilastokeskuksen ja Tampereen yliopiston asiantuntijat. Kurssin vetää tutkimuspäällikkö Jukka Hoffrén Tilastokeskuksesta.