SISU-mikrosimulointimallin lataus verkkosivuilta

SISU-mallin koodi on ladattavissa avoimena datana. Mallikoodi on lisensoitu ns. kolmepykäläisellä BSD-lisenssillä, joten koodia voi muokata, käyttää ja jakaa vapaasti. Varsinainen lisenssiteksti löytyy mallin latauskansiosta.

Voit ladata mallin pakattuna tiedostona (zip).

SISU-mallikoodin käyttö

Verkossa ladattavissa olevaa SISU-mallikoodia voidaan käyttää esimerkkilaskelmiin. Mallikoodi ei sisällä aineistosimuloinnissa käytettäviä mikroaineistoja. SISU-mallin aineistojen käyttö edellyttää kaikilta käyttäjiltä erillistä aineistojen käyttölupaa.

Malli on toteutettu SAS-ohjelmistolla, jota voidaan ohjata SAS EG -ohjelmaan rakennetulla käyttöliittymällä. Mikrosimulointimallin käyttö omalta työasemalta vaatii käyttäjältä SAS-tilasto-ohjelmaa (SAS 9.3 ja SAS EG 5.1 tai uudemmat versiot).

Käyttäjän on hyvä tutustua SISU-mallin käyttöoppaaseen ennen mallin käyttöönottoa. Käyttöopas tarjoaa tietoa mallin yleisestä rakenteesta sekä tarjoaa opastusta mallin käyttöönottoon, simulointien tekemiseen ja käyttöliittymän käyttöön. Mallin käyttäminen vaatii käyttäjältä etuus- ja verojärjestelmän syvällistä tuntemista. On huomioitava, että käyttäjä on itse vastuussa malliin tekemistään muutoksista ja muutosten tuottamista tuloksista.

Mallikoodin sisältö

SISU-mallikoodi sisältää kaikki mikrosimulointiin tarvittavat koodit ja parametritaulukot sekä kattavan dokumentaation mallista. Ladattavat tiedostot on pakattu SISU-kansioon, jonka alta löytyvät seuraavat kansiot:

  • DOKUM: dokumentaatio mallin sisällöstä, käytöstä ja vero- ja sosiaaliturvalainsäädännöstä
  • ESIM: esimerkkilaskelmakoodit
  • KAYTLIIT: mallin käyttöliittymä (vaatii toimiakseen SAS EG 7.1. tai uudemman version)
  • MAKROT: laki- ja apumakrotiedostot
  • OHJAUS: mallin ohjaustiedostot
  • PARAM: lakiparametrit
  • SIMUL_2014: aineistovuoden 2014 aineistosimulointiohjelmat
  • SIMUL_2015: aineistovuoden 2015 aineistosimulointiohjelmat
  • TULOS: mallin tuottamat tulostiedostot
  • muutosloki_mallikoodi_2015: mallikoodiin tehdyt muutokset aineistovuonna 2015

Mallikoodin päivitys

Mallikoodia päivitetään Tilastokeskuksessa säännöllisesti lainsäädännön ja aineistovuoden muuttuessa. Näiden lisäksi mallikoodiin tehdään säännöllisesti muutoksia, lisäyksiä ja korjauksia. Päivitetyt mallikoodit viedään Tilastokeskuksen mikrosimuloinnin verkkosivulle ladattavaksi. Pakatun tiedoston sisältämän kansion nimestä ilmenee, milloin mallikoodi on viimeksi päivitetty (vvvvkkpp). Päivityksistä ei tiedoteta erikseen. Mallikoodiin tehdyt muutokset ilmenevät muutosloki -tiedostosta, joka sijaitsee SISU-kansion alla.