Rajapintapalvelut

Tilastokeskus tarjoaa paikkatietoaineistoja katselua (WMS) ja siirtämistä (WFS, Atom-syöte) varten. Tietoja voi hakea ja katsella Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä Paikkatietoikkunassa. Aineistot voi siirtää tarvittaessa omaan sovellukseen Tilastokeskuksen rajapintapalvelusta.

Rajapintapalvelu on tekninen käyttöyhteys, jonka avulla tiedonkäyttäjä ottaa yhteyden Tilastokeskuksen karttapalvelimelle ja noutaa tarvitsemansa aineiston. Rajapintapalveluiden käyttö edellyttää, että käytössä on ohjelmisto, joka tekee pyynnöt Tilastokeskuksen palvelimelle. Käytännössä tämä tarkoittaa paikkatieto-ohjelmistoa tai itse ohjelmoitua sovellusta.

Aineistot ja palvelut ovat yhteiskäyttöisiä muiden paikkatietoinfrastruktuuriin kuuluvien aineistojen kanssa. Inspire-direktiivi (2007/2/ EY) ja paikkatietolaki (421/2009) ja -asetus (725/2009) määrittelevät aineistoja ja palveluja koskevat standardit.