Julkaistu: 14.3.2003

Mikä on maaseutua?

Maaseutu on monitahoinen käsite, ja se voidaan rajata monella eri tavalla. Rajaaminen voidaan tehdä tilastointia, aluepolitiikkaa tai tutkimusta varten. Lähtökohtana voidaan käyttää muun muassa kuntia, postinumeroalueita, seutukuntia, taajamarajauksia tai karttaruutuja. Paljon käytettyjä määrittelykriteereitä ovat muun muassa alueen väkiluku ja väestöntiheys, elinkeinorakenne ja pendelöinti.

Tilastollinen kuntaryhmitys on tilastotuotannon alueluokitusstandardi. Luokittelukriteereinä ovat kunnan taajamaväestön määrä ja osuus. Maaseutua luokituksessa edustavat maaseutumaiset kunnat.

Suomen maaseutupolitiikassa käytetty avara maaseudun määrittely käsittää kaikki alle 30 000 asukkaan kunnat ja kaupungit. Tässä määrittelyssä on sovellettu EU:n käytäntöä Suomen oloihin.

Maaseutupolitiikan suppean määrittelyn mukaan maaseuduksi luetaan haja-asutusalue ja pienet alle 500 asukkaan taajamat. Eri tyyppisiä alueita erotellaan maaseudun kolmijaolla. OECD:n käyttämän määrittelyn mukaan kunta luokitellaan maaseutukunnaksi, jos sen asukastiheys on alle 150 asukasta neliökilometrillä ja muutoin kaupungiksi.

Eri tutkimuksissa laadituissa aluetypologioissa maaseutua on rajattu monin eri tavoin. Nämä luokittelut on kuitenkin tehty yleensä vain kyseisen tutkimuksen tarpeisiin. Maaseutu voidaan rajata myös käyttäen karttaruutuja.

Kolmijako

Maaseudun kolmijaossa kunnat on jaettu harvaan asutun maaseudun kuntiin, ydinmaaseudun kuntiin, kaupunkien läheisen maaseudun kuntiin ja kaupunkeihin. Oheisessa kartassa esitetty maaseudun kolmijako perustuu Oulun yliopiston Kajaanin kehittämiskeskuksen ja Suomen Aluetutkimus FARin maaseututyypittelyyn vuodelta 2000.

Maaseudun kolmijako Manner-Suomessa

kuva

EU-ohjelmakaudella 2000-2006 maaseudun kolmijako on käytössä Manner-Suomen Alueellisessa maaseudun kehittämisohjelmassa (ALMA) 2000-2006, joka käsittää tavoite 1 -alueiden ulkopuoliset alueet. Itä- ja Pohjois-Suomen tavoite 1 -ohjelmissa on käytetty vastaavaa alueluokitusta.

Uusi raportti ilmestyy

Edellisessä vuoden 2000 alussa ilmestyneessä Maaseutuindikaattorit-hankkeen julkaisussa (Palttila & Niemi 2000) tarkasteltiin Suomen maaseutua 1980-luvun lopulta EU-jäsenyyden ensimmäisiin vuosiin. Siinä käytettiin taajamarajoihin pohjautuvaa suppeaa maaseudun määrittelyä ja tilastollista kuntaryhmittelyä. Aluetaloutta tarkasteltiin seutukuntatyypeittäin ja maakunnittain.

Tämä artikkeli perustuu uuteen tekeillä olevaan raporttiin (Palttila & Niemi 2003), jossa käytetään kuntapohjaista maaseudun kolmijakoa, ja tarkastelut ulottuvat EU-ohjelmakauden 2000-2006 alkuun saakka. Aineistona on käytetty hankkeen puitteissa toteutettua indikaattoritietokantaa, jonne indikaattoritaulukot on koottu yhteistyöosapuolien käyttöön. Aluetalouden tarkastelut tehdään seutukuntatyypeittäin, jotka perustuvat Kaupunkiverkkotutkimukseen ja maaseudun kolmijakoon.


Päivitetty 14.3.2003

Lisätietoja:
sähköposti: tietoaika@tilastokeskus.fi