Julkaistu: 14.6.2002

Luxemburgissa korkein, Sierra Leonessa matalin elintaso

Kansantalouksia ja yleistä elintasoa mittaavista tunnusluvuista käytetyin on bruttokansantuote henkeä kohti. Bruttokansantuotteella eli bkt:llä, englanniksi gross domestic product (GDP), tarkoitetaan kansantaloudessa vuoden aikana tuotettujen hyödykkeiden yhteisarvoa. Kun maiden väliset erot hintatasossa suhteutetaan ostovoimapariteetilla, saadaan ostovoimakorjattu bkt, joka parhaiten vertaa maiden keskinäistä elintasoa.

Jos bruttokansantuotteeseen lisätään ulkomailta saadut pääomatulot (korot, osingot ja kotiuttamattomat voitot) sekä palkat ja vähennetään vastaavat ulkomaille maksetut erät, päädytään bruttokansantuloon eli bktl:ään, englanniksi gross national income (GNI). Kansainvälisissä kansantaloustilastoissa käytetään sekä bkt- että bktl-lukuja, joten on syytä olla tarkkana kummalla ne on laadittu. Esimerkiksi paljon siteeratut Maailman Pankin tilastot ovat pääasiassa bktl-pohjaisia. Tähänkin juttuun liittyvistä taulukoista toinen on bktl- ja toinen bkt-taulukko.

Ostovoimakorjattu bruttokansantulo maittain 2000

  Maa Ostovoimakorjattu
Bktl/henki, USD
1. Luxemburg 45 410
2. Yhdysvallat 34 260
3. Sveitsi 30 350
4. Norja 29 760
5. Islanti 28 770
6. Belgia 27 500
7. Kanada 27 330
8. Tanska 27 120
9. Japani 26 460
10. Itävalta 26 310
11. Alankomaat 26 170
12. Hongkong 25 660
13. Irlanti 25 470
14. Australia 25 370
15. Brunei (1999) 25 320
16. Saksa 25 010
17. Singapore 24 970
18. Suomi 24 610
19. Ranska 24 470
20. Ruotsi 23 770
21. Britannia 23 550
22. Ranskan Polynesia 23 510
23. Italia 23 370
24. Uusi-Kaledonia 21 880
  - -  
152. Benin 970
153. Eritrea 950
154. Ruanda 930
155. Tšad 860
156. Madagaskar 830
157. Mosambik 820
158. Mali 790

Nigeria 790
160. Jemen 780
161. Niger 760
162. Sambia 750
163. Guinea-Bissau 700
164. Kongon dem. tasavalta (1999) 680
165. Etiopia 660
166. Malawi 600
167. Kongo (Kongo-Brazzaville) 590
168. Burundi 580
169. Tansania 530
170. Sierra Leone 460

Koko maailma 7 350
Huom. Tilaston rankingissa ovat mukana kaikki ne maat, joiden bktl henkeä kohti on tiedossa.
Täydellisenä tilasto löytyy Maailma numeroina -palvelun taulukosta 14. BKT-perustiedot.

Keskimäärin ostovoimakorjattu bktl maailmassa vuonna 2000 oli 7 350 dollaria henkeä kohti. Maittaisen rankingtilaston kärkipäässä 44 valtion bktl ylitti tuolloin 10 000 dollaria ja 24 maan 20 000 dollaria henkeä kohti. Toisaalta 19 maan bktl jäi alle 1 000 dollarin ja 45 maan alle 2 000 dollarin per capita.

Niistä 24 maasta, joissa ostovoimakorjattu bktl henkeä kohti ylitti 20 000 dollaria vuonna 2000, 15 sijaitsee Euroopassa, 4 Aasiassa, 3 Oseaniassa ja 2 Pohjois-Amerikassa. Ylivoimaisesti rikkain valtio maailmassa on Luxemburg, jossa bktl henkeä kohti ylitti vuonna 2000 jopa 45 000 dollarin rajan. Yli 30 000 dollarin pääsivät myös Yhdysvallat ja Sveitsi.

Suomi sijoittuu vuoden 2000 bktl-tilastossa 24 610 dollarilla maailman valtioiden joukossa 18. tilalle. Muista Pohjoismaista Norja (29 760 dollaria), Islanti (28 770 dollaria) ja Tanska (27 120 dollaria) ovat selkeästi Suomea vauraampia sijaluvuillaan 4., 5. ja 8. Ruotsin (23 770 dollaria) sen sijaan olemme onnistuneet jättämään taaksemme sijalle 20. Baltian maista Viro (9 050 dollaria) on rankingissa sijaluvulla 49, Latvia ja Liettua (kummallakin 6 960 dollaria) jaetulla sijalla 62. Venäjä (8 030 dollaria) on maailmantilaston 56:s.

Köyhimmät maat sijaitsevat Afrikassa. Niistä 19 maasta, joissa ostovoimakorjattu bktl jäi alle 1 000 dollaria henkeä kohti vuonna 2000, peräti 18 on Afrikassa ja yksi Aasiassa (Jemen). Kaikkein alhaisin elintaso on Sierra Leonessa, 460 dollaria henkeä kohti vuonna 2000. Se on yli 50 kertaa vähemmän kuin meillä täällä Suomessa. Väekkäistä kehitysmaista Kiinan ostovoimakorjattu bktl henkeä kohti oli samana vuonna 3 940 dollaria, Intian 2 390 dollaria, Indonesian 2 840 dollaria ja Brasilian 7 320 dollaria.

EU-maiden keskimääräinen ostovoimakorjattu bkt henkeä kohti oli 24 600 dollaria vuonna 2000. Suomi sijoittuu tilaston keskivaiheille, ylivoimaista kärkisijaa pitää hallussaan Luxemburg. Häntäpäähän puolestaan sijoittuu Kreikka 16 820 dollarilla. Myös Portugali jää selvästi alle 20 000 dollarin.

Ostovoimakorjattu bruttokansantuote EU-maissa 2000

  Maa Ostovoimakorjattu bkt
Mrd. USD USD/henki
1. Luxemburg 20,6 47 053
2. Irlanti 110,5 29 174
3. Tanska 155,1 29 061
4. Alankomaat 443,2 27 836
5. Itävalta 219,0 27 001
6. Belgia 268,3 26 190
7. Saksa 2127,5 25 885
8. Suomi 130,3 25 175
9. Italia 1452,5 25 161
10. Ruotsi 220,4 24 843
11. Britannia 1457,9 24 398
12. Ranska 1463,4 24 152
13. Espanja 803,5 20 124
14. Portugali 180,3 18 021
15. Kreikka 177,5 16 817
  Yhteensä 9 230,0 24 600

Lähde: Maailma numeroina. http://tilastokeskus.fi/tk/tp/maailmanumeroina/ maailmanumeroina_taulukot.html


Päivitetty 14.6.2002

Lisätietoja:
sähköposti: tietoaika@tilastokeskus.fi