Nyheter 23.7.2019

Publiceringen av statistiken Finländarnas resor avbryts tillsvidare

Statistikcentralen avbryter tillsvidare publiceringen av tertialuppgifterna om finländarnas resor. Syftet med avbrottet är att reservera tillräckligt med tid för att genomföra de ändringar av metoder som datainsamlingsmodellen ger upphov till för säkerställandet av kvaliteten på och kontinuiteten i statistiken. Läs mera.

Dela