Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publiceringen av statistiken Finländarnas resor avbryts tillsvidare

Statistikcentralen avbryter tillsvidare publiceringen av tertialuppgifterna om finländarnas resor. Syftet med avbrottet är att reservera tillräckligt med tid för att genomföra de ändringar av metoder som datainsamlingsmodellen ger upphov till för säkerställandet av kvaliteten på och kontinuiteten i statistiken. Enligt planerna kommer nästa publicering att äga rum senast i juni 202 och gäller då uppgifterna för år 2019.

Datainsamlingsmodellen för statistiken över finländarnas resor ändrades i början av år 2019 på så sätt att uppgifterna nu samlas in som en egen separat enkät via en s.k. mixed-mode-datainsamling där urvalspersonen kan uppge sina resor antingen på en webblankett eller i en telefonintervju. I samband med ändringen av modellen minskades datainsamlingens urvalsstorlek till 1 333 uppgiftslämnare i månaden (tidigare 2 350 personer) och undersökningsperioden förlängdes till tre månader. Fram till år 2018 insamlades reseuppgifterna bara med hjälp av telefonintervjuer för en undersökningsperiod på en månad, vilket skedde i samband med en annan datainsamling.

Förfrågningar: överaktuarie Ossi Nurmi tfn 029 551 2984


Senast uppdaterad 23.7.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/smat_2019-07-23_uut_001_sv.html