Tiedote 5.7.2011

Suomen maapinta-alasta 4,4 prosenttia rakennettua maata

Rakennetun maan osuus Suomen maapinta-alasta oli 4,4 prosenttia vuonna 2010. Metsä- ja kitumaata oli maapinta-alasta 77 prosenttia, maatalousmaata lähes 9 prosenttia ja muuta maata 10 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen julkaisusta Ympäristötilasto – Vuosikirja 2011.

Koko maan tasolla maankäyttö on muuttunut vain vähän vuoteen 2005 verrattuna. Rakennetun maan osuus on kasvanut suhteellisesti eniten, kun taas maatalousmaan osuus on pienentynyt hieman.

Eri maakunnissa rakennetun maan osuus vaihtelee voimakkaasti. Selvästi suurin se on Uudellamaalla, lähes 13 prosenttia. Muissa maakunnissa rakennettua maata on Lapin yhdestä prosentista Kymenlaakson 9 prosenttiin. Suomen rakennetuimpia kuntia ovat Kauniainen ja Helsinki, joissa rakennettua maata on yli puolet maapinta-alasta.

Rakennetun maan osuus maapinta-alasta maakunnittain

Kainuusta lähes 90 prosenttia metsää

Metsän osuus on suurin Kainuussa, lähes 90 prosenttia. Viidessä Suomen 19 maakunnasta metsän osuus on yli 80 prosenttia maapinta-alasta, ja pienimmilläänkin osuus on vähintään 60 prosenttia. Suomen metsäisimmät kunnat ovat Pello ja Heinävesi, joissa metsän osuus on lähes 93 prosenttia.

Euroopan maista ainoastaan Suomessa metsän osuus maapinta-alasta ylittää 70 prosenttia. Seuraavaksi eniten metsää on Ruotsissa, Sloveniassa, Latviassa ja Virossa. Koko EU:ssa metsää on 37 prosenttia maapinta-alasta.

Varsinais-Suomi on Suomen peltoisin maakunta. Sen maapinta-alasta on maatalousmaata 30 prosenttia. Sitä seuraavat Uusimaa, Kanta-Häme ja Satakunta, joissa maatalousmaan osuus on yli 20 prosenttia.

Sisävesiä on runsas 10 prosenttia Suomen kokonaispinta-alasta. Vesien peitossa on Etelä-Savon pinta-alasta neljännes ja Etelä-Karjalasta viidennes. Näissä maakunnissa ovat myös Suomen järvisimmät kunnat. Taipalsaaren pinta-alasta vettä on yli puolet ja Säkylästä 40 prosenttia.

Maanmittauslaitos on muodostanut maankäyttötiedot paikkatietoaineistoista useiden viranomaisten yhteisessä SLICES -hankkeessa. Suurin osa perustiedoista on vuodelta 2010.

Monipuolinen kokoomateos ympäristöstä

Tilastokeskuksen julkaisema Ympäristötilasto – Vuosikirja 2011 sisältää tilastotietoja kaikista elinympäristöön liittyvistä aiheista. Kirjaan on koottu tilastotietoja ihmisen toiminnan aiheuttamista ympäristövaikutuksista ja yhteiskunnan toimenpiteistä ympäristön suojelemiseksi.

216-sivuinen kirja käsittelee muun muassa kasvihuonekaasupäästöjä ja muita ilmapäästöjä, vesien kuormitusta ja tilaa, jätteitä, metsiä, luonnonvarojen kokonaiskäyttöä, liikennettä, energiaa, ympäristöverotusta ja ympäristönsuojelumenoja sekä eurooppalaisten suhtautumista ympäristöasioihin. Vuosikirjassa on tuoreimpiin aineistoihin perustuvat tiedot Suomesta ja vertailutiedot maailmalta.

Lähde: Ympäristötilasto - Vuosikirja 2011. Tilastokeskus. Hinta 55 euroa. Julkaisu on tilattavissa Tilastokeskuksen myyntipalvelusta (09) 1734 2011,  myynti@tilastokeskus.fi.

Lisätietoja: Raija Tulokas (09) 1734 3419, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds