Tiedote 25.1.2012

Tilastokeskus helpottaa tilastotiedon jatkokäyttöä

Tilastokeskus on vahvistanut uudet julkaistujen tilastotietojen jatkokäyttöehdot. Niissä Tilastokeskus myöntää tilastokeskus.fi-palvelussa sekä siihen liittyvissä maksuttomissa tilastotietokannoissa julkaistuille tiedoille maailmanlaajuisen, peruuttamattoman jatkokäyttöoikeuden sekä kaupallisiin että ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Tavoitteena on parantaa tiedon jatkokäyttömahdollisuuksia ja lisätä siten tilastotiedon käyttöä ja vaikuttavuutta yhteiskunnassa.

Samalla StatFin-tietokantaan on julkaistu avoin rajapinta. StatFin-tietokanta on maksuton PC-Axis-välineillä tuotettu yleistietokanta, joka sisältää laajasti tilastotietoja yhteiskunnan eri osa-alueilta. Palvelussa on tietoa yhteensä noin 200 eri tilastosta, tuhansia taulukoita ja satoja miljoonia yksittäisiä tietosoluja. StatFin-tietokannan sisältöä on systemaattisesti laajennettu viime vuosien aikana ja sen laajentamista eri tietosisällöillä ja aluejaoilla jatketaan edelleen.

Tiedon saatavuuden parantamiseen panostettu useita vuosia

Toimenpiteet ovat jatkoa 2000-luvun alussa alkaneelle maksuttoman tietotarjonnan laajentamiselle. Aiemmin on muun muassa muutettu StatFin-tietokanta maksuttomaksi, siirrytty perustilastojulkaisujen maksuttomaan verkkojakeluun sekä lisätty erilaisia tietotuotteita ja -palveluita verkossa. Esimerkkejä ovat Kansainvälistä tietoa -sivusto ja Tietoa alueittain -palvelu ja siinä olevat kuntien avainluvut ja vertailutiedot.

Vuonna 2008 avattiin tutkimuslaitoksille ja niiden tutkijoille aineistojen etäkäyttöpalvelu, jonka kautta he saavat yksikkötason aineistoja käyttöönsä. Koska yksikköaineistot sisältävät tietosuojan ja henkilösuojan alaisia tietoja, niiden käyttöön tarvitaan aina käyttölupa ja työtä tutkimusaineiston muokkaamiseksi, minkä vuoksi palvelu on maksullista. Tutkimustarkoituksiin on tuotettu – ja jatkossa tuotetaan lisää – valmisaineistoja asioinnin nopeuttamiseksi. Palveluiden kehittämistä jatketaan edelleen.

Tietovarantojen avaaminen jatkuu

"Jatkamme tietovarantojemme avaamista saamamme käyttäjäpalautteen pohjalta. Potentiaalisia avattavia julkisia tietokokonaisuuksia ovat muun muassa luokitustietokannat", toteaa tietopalvelujohtaja Heli Mikkelä Tilastokeskuksesta. "Ennen tietovarantojen avaamista on aina huolehdittava siitä, että tietoihin on liitetty käytön tueksi riittävät metatiedot. Tilastotietojen avaamisessa on huolehdittava myös siitä, että esimerkiksi pienalueita koskevien tietojen avaaminen ei vaaranna tietosuojaa."

Lisätietoja:

  • käyttöehdot verkossa www.tilastokeskus.fi/copyright
  • tietopalvelujohtaja Heli Mikkelä (käyttöehdot yleisesti ja tietopalveluiden kehittäminen) p. 09 1734 3200
  • tilastojohtaja Leena Storgårds (tutkijapalveluiden kehittäminen) p. 09 1734 2257