Pressmeddelanden 2002

31.12.2002

Industriproduktionen ökade i november med 0,9 procent från oktober

Enligt Statistikcentralen var den säsongrensade industriproduktionen i november 0,9 procent större än i oktober. I oktober ökade den säsongrensade produktionen med 1,1 procent från september.

31.12.2002

Totalproduktionen i oktober på samma nivå som i september

Enligt trenden i Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen var volymen av totalproduktionen i oktober lika stor som månaden innan. Ökningen av totalproduktionen stabiliserades i september och oktober från de föregående månaderna.

18.12.2002

Exportpriserna sjönk med 1,0 procent på årsnivå

Enligt Statistikcentralen sjönk exportpriserna med 1,0 procent från november i fjol till november i år. Nedgången berodde främst på att papper och kartong blev billigare med 5,4 procent samt att eltekniska produkter och optiska instrument blev billigare med 3,2 procent. Nedgången av exportpriserna dämpades mest av att oljeprodukter samt mät- och övervakningsanordningar blev dyrare.

17.12.2002

Sysselsättning och arbetslöshet i november 2002

- Antalet sysselsatta 12 000 färre än året innan
- Det relativa sysselsättningstalet 66,5 procent
- Antalet arbetslösa 16 000 färre än året innan
- Det relativa arbetslöshetstalet 8,2 procent, 210 000 personer arbetslösa
- 17 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

13.12.2002

Inflationen i november 1,6 procent

Enligt Statistikcentralen var förändringen av konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, 1,6 procent i november. I oktober var den 1,5 procent.

9.12.2002

Bruttonationalprodukten ökade under årets tredje kvartal

Volymen av bruttonationalprodukten ökade under juli-september med 0,5 procent från april-juni. Jämfört med tredje kvartalet år 2001 var bruttonationalprodukten 2,3 procent större och i januari-september ökade bruttonationalprodukten totalt med 1,3 procent från motsvarande period föregående år. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter om nationalräkenskaper.

29.11.2002

Industriproduktionen ökade i oktober med en procent från september

Enligt Statistikcentralen var den säsongrensade industriproduktionen i oktober en procent större än i september. I september minskade den säsongrensade produktionen med 0,4 procent från augusti.

28.11.2002

Statistisk årsbok för Finland 2002 har utkommit i tryckt och elektronisk form

Samlingsvolymen för statistik, Statistisk årsbok för Finland 2002, har utkommit. Årsboken som Statistikcentralen utger har 703 sidor och 670 statistiktabeller och -figurer. Förutom uppgifter om Finland ingår 104 sidor jämförelseuppgifter från andra länder. Med årsboken följer en cd-rom som innehåller hela publikationen i pdf-format och dessutom alla tabeller i Excel-format.
Cd-romversionen finns också tillgänglig för interna informationsnät.

28.11.2002

Totalproduktionen sjönk i september med 0,1 procent från föregående månad

Enligt trenden i Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen var volymen av totalproduktionen i september 0,1 procent mindre än i augusti. Av de huvudsakliga näringsgrenarna inom månadsgrafen sjönk tillverkningen och handeln något jämfört med augusti.

19.11.2002

Sysselsättning och arbetslöshet i oktober 2002

- Antalet sysselsatta 6 000 färre än året innan
- Det relativa sysselsättningstalet 67,1 procent
- Antalet arbetslösa 4 000 fler än året innan
- Det relativa arbetslöshetstalet 8,5 procent, 218 000 personer arbetslösa
- 21 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

18.11.2002

Partipriserna steg med 0,8 procent på årsnivå

Enligt Statistikcentralen steg partipriserna med 0,8 procent från oktober i fjol. Stegringen berodde främst på att oljeprodukter, råolja samt elektricitet och fjärrvärme blev dyrare. Stegringen av partipriserna dämpades av att eltekniska produkter samt kemikalier och kemiska produkter blev billigare.

14.11.2002

Inflationen tilltog i oktober till 1,5 procent

Enligt Statistikcentralen var förändringen av konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, i oktober 1,5 procent. I september var den 1,0 procent. Inflationen tilltog mest på grund av att bränslen blev dyrare från oktober i fjol.

31.10.2002

Industriproduktionen sjönk i september med 0,5 procent från augusti

Enligt Statistikcentralen var den säsongrensade produktionen i september 0,5 procent mindre än i augusti. I augusti minskade den säsongrensade produktionen med 2,6 procent från juli.

30.10.2002

Totalproduktionen ökade i augusti

Enligt trenden i Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen ökade volymen av totalproduktionen i augusti med 0,2 procent jämfört med juli. Från början av år 2002 har totalproduktionen ökat varje månad jämfört med nivån i slutet av år 2001.

22.10.2002

Sysselsättning och arbetslöshet i september 2002

- Antalet sysselsatta 15 000 fler än året innan
- Det relativa sysselsättningstalet 67,0 procent
- Antalet arbetslösa 16 000 färre än året innan
- Det relativa arbetslöshetstalet 8,1 procent, 207 000 personer arbetslösa
- 23 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

18.10.2002

Importpriserna sjönk med 3,1 procent på årsnivå

Importpriserna sjönk från september i fjol till september i år med 3,1 procent. Nedgången berodde speciellt på att råolja, baskemikalier, elektroniska kretsar och delar samt bildelar blev billigare. Indexnedgången dämpades av att metallmalmer samt livsmedel och drycker blev dyrare från året innan.

14.10.2002

Inflationen avtog i september till 1,0 procent

Enligt Statistikcentralen var förändringen av konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, i september 1,0 procent. I augusti var den 1,4 procent. Inflationen avtog till största delen på grund av att prisökningen av livsmedel, telefonavgifter samt kultur- och fritidstjänster blev långsammare från i fjol.

30.9.2002

Industriproduktionen sjönk i augusti med 2,5 procent från juli

Enligt Statistikcentralen var den säsongrensade produktionen i augusti 2,5 procent mindre än i juli. I juli ökade den säsongrensade industriproduktionen med 0,4 procent från juni.

27.9.2002

Totalproduktionen ökade i juli

Enligt trenden i Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen ökade volymen av totalproduktionen i juli med 0,4 procent jämfört med juni. Produktionsvolymen har sjunkit från föregående månad under första hälften av fjolåret och i slutet av året. Från början av år 2002 har totalproduktionen ökat varje månad jämfört med nivån i slutet av år 2001.

18.9.2002

Exportpriserna sjönk med 3,3 procent på årsnivå

Enligt Statistikcentralen sjönk exportpriserna från augusti i fjol till augusti i år med 1,4 - 3,3 procent. Exportpriserna sjönk mest, med 3,3 procent, och partipriserna minst, med 1,4 procent.

17.9.2002

Färska uppgifter om miljöns tillstånd och om utgifterna för miljövården

Av statens medel år 2003 orsakas 753 miljoner euro direkt av miljövård; detta motsvarar 2,1 procent av slutsumman för budgetpropositionen. År 2002 uppgick miljöutgifterna till 725 miljoner euro och motsvarade 2,1 procent av budgetens slutsumma. Dessutom använde kommunerna år 2001 601 miljoner euro för miljöutgifter, medan industrin enligt de färskaste tillgängliga uppgifterna år 1999 använde sammanlagt 498 miljoner euro för ändamålet.

17.9.2002

Sysselsättning och arbetslöshet i augusti 2002

- Antalet sysselsatta 6 000 färre än för ett år sedan
- Det relativa sysselsättningstalet 69,3 procent
- 8 000 fler arbetslösa än för ett år sedan
- Det relativa arbetslöshetstalet 8,1 procent, 214 000 personer arbetslösa
- 25 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

13.9.2002

Inflationen avtog i augusti till 1,4 procent

Enligt Statistikcentralen var förändringen av konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, i augusti 1,4 procent. I juli var den 1,7 procent. Inflationen avtog till största delen på grund av att frukt, grönsaker och kläder blev billigare från augusti i fjol.

6.9.2002

Bruttonationalprodukten ökade under årets andra kvartal

Volymen av bruttonationalprodukten ökade under april-juni 2002 med 2,1 procent från januari-mars. Jämfört med andra kvartalet år 2001 var bruttonationalprodukten 2,5 procent större. Exporten började öka efter att ha sjunkit under ett års tid. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter om nationalräkenskaper.

30.8.2002

Industriproduktionen sjönk i juli med 1,4 procent från juni

Enligt Statistikcentralen var den säsongrensade produktionen i juli 1,4 procent mindre än i juni. Den säsongrensade industriproduktionen ökade i juni med 4,5 procent från maj.

29.8.2002

Totalproduktionen ökade alltjämt i juni

Enligt trenden i Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen ökade volymen av total-produktionen i juni med 0,5 procent från maj. Sedan februari har totalproduktionen ökat varje månad.

20.8.2002

Sysselsättning och arbetslöshet i juli 2002

- Antalet sysselsatta 10 000 fler än för ett år sedan
- Det relativa sysselsättningstalet 71,3 procent
- Det relativa arbetslöshetstalet 7,8 procent, 212 000 personer arbetslösa
- 19 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

19.8.2002

Exportpriserna sjönk med 3,4 procent på årsnivå

Enligt Statistikcentralen sjönk exportpriserna från juli i fjol till juli i år med 3,4 procent. Nedgången berodde speciellt på att priserna på cellulosa, papper och pappersprodukter sjönk med 5,9 procent samt att priserna på eltekniska produkter sjönk med 7,4 procent från året innan. Prisnedgången dämpades mest av att priserna på basmetaller steg med 1,9 procent och priserna på fortskaffningsmedel med 1,7 procent.

14.8.2002

Inflationen tilltog i juli till 1,7 procent

Enligt Statistikcentralen var förändringen av konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, i juli 1,7 procent. I juni var den 1,1 procent. Inflationen tilltog till största delen på grund av att bränslen blev billigare i juli i fjol och att grönsaker blev dyrare.

31.7.2002

Industriproduktionen steg i juni med fyra procent från maj

Enligt Statistikcentralen var den säsongrensade produktionen i juni 4,0 procent större än i maj. Den säsongrensade industriproduktionen minskade i maj med 1,6 procent från april.

30.7.2002

Totalproduktionen fortsatte att öka i maj

Enligt trenden i Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen ökade volymen av totalproduktionen i maj med 0,4 procent jämfört med april. Volymen av den månatliga totalproduktionen har varit på motsvarande nivå senast i februari-mars år 2001.

23.7.2002

Sysselsättning och arbetslöshet i juni 2002

- Antalet sysselsatta 8 000 färre än för ett år sedan
- Det relativa sysselsättningstalet 71,1 procent
- Det relativa arbetslöshetstalet 9,0 procent, 247 000 personer arbetslösa
- 24 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

18.7.2002

Importpriserna sjönk med 4,9 procent på årsnivå

Enligt Statistikcentralen sjönk importpriserna med 4,9 procent från juni i fjol till juni i år. Importpriserna sjönk speciellt på grund av att råolja samt kemikalier och kemiska produkter blev billigare från året innan.

15.7.2002

Inflationen avtog i juni till 1,1 procent

Enligt Statistikcentralen var förändringen av konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, i juni 1,1 procent. Inflationen avtog, eftersom den i maj var 1,3 procent. Inflationen avtog till största delen på grund av att bensin och lätt brännolja blev billigare från juni i fjol.

28.6.2002

Industriproduktionen sjönk i maj med 1,6 procent från april

Enligt Statistikcentralen var den säsongrensade produktionen i maj 1,6 procent mindre än i april. Den säsongrensade industriproduktionen ökade i april med 2,4 procent från mars.

27.6.2002

Totalproduktionen ökade i april

Enligt trenden i Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen ökade volymen av totalproduktionen i april med 0,5 procent jämfört med mars. Vändningen mot tillväxt är märkbart stor, den månatliga totalproduktionen har varit på motsvarande nivå senast i mars 2001.

18.6.2002

Exportpriserna sjönk i maj

Enligt Statistikcentralen sjönk producentprisindex från maj i fjol till maj i år med 1,6 - 5,4 procent. Exportpriserna sjönk mest, med 5,4 procent. Nedgången av exportpriserna berodde främst på att papper och kartong, oljeprodukter, cellulosa och eltekniska produkter blev billigare.

18.6.2002

Sysselsättning och arbetslöshet i maj 2002

- Antalet sysselsatta nästan lika som för ett år sedan
- Det relativa sysselsättningstalet 68,5 procent
- Det relativa arbetslöshetstalet 11,9 procent, 323 000 personer arbetslösa
- 36 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

14.6.2002

Inflationen avtog i maj till 1,3 procent

Enligt Statistikcentralen avtog förändringen av konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, i maj till 1,3 procent. I april var inflationen 1,8 procent. Inflationen avtog huvudsakligen på grund av sänkta bensinpriser från maj i fjol.

7.6.2002

Bruttonationalprodukten minskade under årets första kvartal

Volymen av bruttonationalprodukten minskade under januari-mars 2002 med 0,6 procent från slutet av föregående år. Jämfört med första kvartalet år 2001 var bruttonationalprodukten 2 procent mindre. Bruttonationalprodukten var också under januari-mars i fjol den största genom tiderna. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter om nationalräkenskaper.

31.5.2002

Industriproduktionen ökade i april med 2,4 procent från mars

Enligt Statistikcentralen var den säsongrensade produktionen i april 2,4 procent större än i mars. I mars ökade industriproduktionen med 2,6 procent från februari. Den säsongrensade industriproduktionen har ökat tre månader i följd.

30.5.2002

Nedgången av totalproduktionen stabiliserades i mars

Enligt trenden i Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen stannade volymen av totalproduktionen i mars på samma nivå som i februari. I slutet av år 2001 och efter årsskiftet 2002 sjönk totalproduktionen.

21.5.2002

Sysselsättning och arbetslöshet i april 2002

- Antalet sysselsatta 14 000 fler än för ett år sedan
- Det relativa sysselsättningstalet 66,5 procent
- Det relativa arbetslöshetstalet 10,4 procent, 270 000 personer arbetslösa
- 34 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

17.5.2002

Importpriserna steg i april med 1,4 procent

Enligt Statistikcentralen steg importpriserna från mars till april med 1,4 procent. Stegringen berodde speciellt på att råolja blev dyrare, men också på att oljeprodukter och basmetaller blev dyrare. Från april i fjol sjönk importpriserna med 3,4 procent. Nedgången berodde i huvudsak på att råolja samt kemikalier och kemiska produkter blev billigare.

14.5.2002

Inflationen 1,8 procent också i april

Förändringen av konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, var enligt Statistikcentralen lika stor i april som under de två föregående månaderna, dvs. 1,8 procent.

30.4.2002

Industriproduktionen ökade i mars med 1,6 procent från februari

Enligt Statistikcentralen var den säsongutjämnade produktionen i mars 1,6 procent större än i februari. I februari ökade industriproduktionen med 2 procent från januari. Den säsongutjämnade industriproduktionen har ökat två månader i följd.

29.4.2002

Totalproduktionen sjönk i februari från föregående månad

Enligt trenden i Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen sjönk volymen av totalproduktio-nen i februari med 0,2 procent från januari. Under sommaren och början av hösten upphörde produktionsnedgången, men under de senaste statistikmånaderna har totalproduktionen åter minskat.

23.4.2002

Sysselsättning och arbetslöshet i mars 2002

- Antalet sysselsatta lika stort som för ett år sedan
- Det relativa sysselsättningstalet 66,1 procent
- Det relativa arbetslöshetstalet 9,5 procent, 243 000 personer arbetslösa
- 33 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

18.4.2002

Importpriserna steg något i mars

Enligt Statistikcentralen steg importpriserna från februari till mars med 0,2 procent. Stegringen berodde främst på att basmetaller och råolja blev dyrare. Indexstegringen dämpades av att baskemikalier och oljeprodukter blev billigare. Importpriserna har nu stigit i fyra månader efter varandra. Från mars i fjol sjönk importpriserna med 3,8 procent. Nedgången berodde i huvudsak på att råolja, kemikalier och kemiska produkter samt basmetaller blev billigare.

15.4.2002

Inflationen oförändrad i mars, 1,8 procent

Förändringen av konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, var enligt Statistikcentralen lika stor i mars som i februari, 1,8 procent.

28.3.2002

Industriproduktionen ökade i februari med 1,6 procent från januari

Enligt Statistikcentralen var den säsongutjämnade produktionen i februari 1,6 procent större än i januari. I januari minskade industriproduktionen med 1,9 procent från december. Den säsongutjämnade produktionen ökade senast i november, då produktionen ökade med 1,1 procent från oktober.

27.3.2002

Totalproduktionen sjönk i januari från föregående månad

Enligt trenden i Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen sjönk volymen av totalproduktionen i januari med 0,4 procent från december. Från februari till juni år 2001 sjönk produktionen varje månad jämfört med den föregående, men i juli vände utvecklingen. Enligt de senaste säsongutjämnade uppgifterna har trenden under de senaste månaderna åter börjat sjunka.

19.3.2002

Sysselsättning och arbetslöshet i februari 2002

- Antalet sysselsatta 43 000 högre än för ett år sedan
- Det relativa sysselsättningstalet 66,6 procent
- Det relativa arbetslöshetstalet 9,4 procent, 242 000 personer arbetslösa
- 35 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

18.3.2002

Exportpriserna sjönk med 4,9 procent från februari i fjol

Enligt Statistikcentralen sjönk exportpriserna med 4,9 procent från februari i fjol. Nedgången berodde främst på att cellulosa, papper, pappersprodukter, oljeprodukter och basmetaller blev billigare. Nedgången av totalindexet dämpades av att priserna på lantbruksprodukter steg. Från januari till februari steg exportpriserna med 0,3 procent. Totalindexets stegring berodde främst på prisuppgången på basmetaller samt trävaror och -produkter.

14.3.2002

Inflationen avtog i februari till 1,8 procent

Förändringen av konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, var enligt Statistikcentralen 1,8 procent i februari. I januari var den 2,3 procent. Den största orsaken till att inflationen avtog var att livsmedel blev billigare i februari och att bränslepriserna steg under jämförelseperioden, dvs. februari i fjol.

28.2.2002

Bruttonationalprodukten ökade med 0,7 procent

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade bruttonationalproduktens volym med 0,7 procent år 2001. Tillväxten var anspråkslös jämfört med den snabba tillväxttakten under de sju föregående åren. Bruttonationalprodukten, dvs. den sammanlagda värdeökningen av varor och tjänster, uppgick i fjol till 135 miljarder euro (803 miljarder mark).

28.2.2002

Industriproduktionen sjönk med 2 procent från december till januari

Enligt Statistikcentralen var den säsongutjämnade produktionen i januari 2 procent mindre än i december. I december minskade industriproduktionen med 5,4 procent jämfört med november. Den säsongutjämnade produktionen ökade senast i november, då den var 1,3 procent större än i oktober.

27.2.2002

Totalproduktionen i december på samma nivå som i november

Enligt trenden i Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen var volymen av totalproduktionen i december 2001 på samma nivå som i november. Från februari till juni år 2001 sjönk produktionen varje månad jämfört med den föregående, men i juli vände utvecklingen och i augusti, september, oktober och november ökade produktionen.

22.2.2002

Inflationen i januari 2,3 procent

Förändringen av konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, var enligt Statistikcentralen i januari 2,3 procent. Fr.o.m. januari 2002 beräknas förändringarna av konsumentpriserna enligt det nya konsumentprisindexet 2000=100. Enligt det nya indexet var inflationen i december 1,8 procent. Den tilltagande inflationen berodde nästan helt på att bränslen blev billigare i januari i fjol och på att livsmedlen blev dyrare.

19.2.2002

Sysselsättning och arbetslöshet i januari 2002

- Antalet sysselsatta 14 000 högre än för ett år sedan
- Det relativa sysselsättningstalet 65,3 procent
- Det relativa arbetslöshetstalet 9,9 procent, 252 000 personer arbetslösa
- 29 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

18.2.2002

Partipriserna steg något i januari

Enligt Statistikcentralen steg partipriserna från december till januari med 0,6 procent. Stegringen av totalindexet berodde främst på att oljeprodukter och elektricitet blev dyrare. Från januari i fjol sjönk partipriserna med 1,3 procent. Nedgången berodde i huvudsak på att cellulosa, papper och pappersprodukter, basmetaller, råolja, kemikalier och kemiska produkter samt oljeprodukter blev billigare.

31.1.2002

Industriproduktionen sjönk i december med 3,1 procent från året förut

Enligt Statistikcentralen sjönk den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen i december med 3,1 procent från december 2000. Också efter säsongutjämning sjönk produktionen i december med något under en procent från november.

30.1.2002

Totalproduktionen sjönk i november med 0,7 procent från året förut

I november 2001 var volymen av totalproduktionen 0,7 procent mindre än i november 2000. Av de sex huvudsakliga näringsgrenarna i Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen minskade produktionen inom tre, dvs. inom primärproduktionen, industrin och byggverksamheten. Däremot ökade produktionen inom handeln, offentliga och övriga tjänster samt samfärdseln. Totalproduktionen ökade under januari-november 2001 totalt med en procent jämfört med motsvarande period året förut. Jämfört med oktober ökade den säsongutjämnade totalproduktionen något i november.

22.1.2002

Sysselsättning och arbetslöshet i december 2001

- Antalet sysselsatta 28 000 fler än för ett år sedan
- Det relativa sysselsättningstalet 67,0 procent
- Det relativa arbetslöshetstalet 8,1 procent, 208 000 personer arbetslösa
- 12 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

18.1.2002

Importpriserna steg i december med 0,7 procent

Enligt Statistikcentralen steg importpriserna från november till december med 0,7 procent. Prisstegringen berodde främst på att råolja, fortskaffningsmedel och grönsaker blev dyrare. Från december 2000 sjönk importpriserna med 7,0 procent. År 2001 var importpriserna i genomsnitt 2,8 procent lägre än år 2000. Detta berodde i huvudsak på nedgången av årsmedelpriserna på råolja, basmetaller och eltekniska produkter.

14.1.2002 kl. 8.00

Inflationen i december 1,6 procent

Förändringen av konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, var enligt Statistikcentralen i december 1,6 procent, dvs. samma som i november. Den genomsnittliga inflationen på årsnivå var 2,6 procent.