Rådgivning och informationstjänst

Letar du efter statistisk information? Vi hjälper dig att hitta de statistikuppgifter du behöver och att tolka statistik. Vi erbjuder också handledning i hur man använder statistikdatabaser.

Vår telefonrådgivning är öppen vardagar kl. 9.00–16.00. Vi besvarar dina frågor inom loppet av två arbetsdagar.

Tips för dig som letar efter information

Statistikcentralens databaser är en bra källa för statistikuppgifter, tabeller och data.

Via listan med vanliga frågor får du bland annat veta hur du hittar folkmängden per kommun och de vanligaste namnen samt anvisningar för beräkning av hyreshöjningar.

Statistikguiderna (på finska) ger dig mer tips om hur man hittar och tolkar statistisk information.

Kort rådgivning är avgiftsfritt

Rådgivning och enskilda statistikuppgifter är avgiftsfria. Om det tar mer än 15 minuter att leta fram uppgifterna, är arbetet avgiftsbelagt. Vi kommer överens med dig på förhand om priset på avgiftsbelagt arbete och om leveranstiden för uppgifterna.

Begäran om omfattande uppgifter

Om de färdiga uppgifterna inte ger svar, kan vi sammanställa uppgifter på beställning. Sådana specialutredningar kan vara t.ex. tabeller som är mer omfattande än de tillgängliga tabellerna eller andra utdrag ur statistikmaterialet.

Om din begäran gäller företagsmaterial, kan du ta direkt kontakt med företagsregistrets experter.