Fråga om statistik

Skicka din fråga med blanketten till Statistikcentralens informationstjänst eller kontakta oss per telefon 029 551 2220, mån.–fre. kl. 8.00–16.00.

Vi besvarar frågorna senast inom två arbetsdagar. Du får gratis rådgivning och enskilda statistikuppgifter ur inhemska och utländska källor. Mera omfattande informationssökningar är avgiftsbelagda.

Utöver frågan skall du i fälten nedan skriva din kontaktinformation. Informationssökningen går snabbare om du skriver det ändamål för vilket du behöver uppgifterna och ur vilka källor du redan sökt information.

Fälten med asterisk * är obligatoriska.

Din kontaktinformation
* Namn:

* E-post:

Telefon:

Adress:

Skriv din fråga så noggrant som möjligt.
Exempelvis vilket land, ämne och vilken tidsperiod frågan gäller.