30.3.2001

Lisätietoja: Paula Salminen (09) 1734 2234
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Rakennuslupia tammikuussa kymmenes edellisvuotista enemmän

Rakennuslupia myönnettiin tammikuussa kaikkiaan 1,7 miljoonan kuutiometrin verran, mikä oli 10 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Liike- ja toimistorakennuksille sekä teollisuus- ja varastorakennuksille lupia myönnettiin selvästi enemmän kuin tammikuussa vuotta aiemmin. Asuntorakentamiseen myönnettyjen lupien kuutiomäärä väheni sen sijaan noin kolmanneksen edellisvuodesta. Luvut ovat Tilastokeskuksen rakennuslupatilaston ennakkotietoja.

Tammikuussa sai rakennusluvan runsaat 1 200 uutta asuntoa. Luvan saaneiden kerrostaloasuntojen määrä putosi puoleen edellisvuodesta. Rivitaloasunnoille lupia myönnettiin kolmannes vähemmän kuin vuotta aiemmin. Omakotitaloasuntojen lupamäärä sitä vastoin kasvoi vajaan viidenneksen edellisvuoden tammikuusta.

>

cellspacing="0" cellpadding="2"

Myönnetyt rakennusluvat tammikuussa 2001

Tammikuu
1 000 m3

Muutos, %
1/2000 - 1/2001

Kaikki rakennukset

1 713

10

- asuinrakennukset

461

-32

- vapaa-ajan asuinrakennukset

52

100

- liike- ja toimistorakennukset

418

40

- julkiset palvelurakennukset

191

46

- teollisuus- ja varastorakennukset

427

59

- maatalousrakennukset

97

-11

- muut rakennukset

67

47

Asunnot, kpl

1 217

-43

Tilastokeskuksen rakennuslupatilasto perustuu kuntien rakennusvalvontaviranomaisten ilmoituksiin myönnetyistä rakennusluvista.

Lähde: Myönnetyt rakennusluvat 2001, tammikuu. Tilastokeskus
Lisätietoja myönnetyistä rakennusluvista saatavana myös StatFin-tilastopalvelusta Internetissä
http://statfin.stat.fi/