29.6.2001

Lisätietoja: Paula Salminen (09) 1734 2234
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Rakennusluvista lähes puolet teollisuus- ja varastorakentamiseen huhtikuussa

Rakennuslupia myönnettiin huhtikuussa kaikkiaan 4,6 miljoonan kuutiometrin verran. Määrä oli 1,5-kertainen vuotta aiempaan verrattuna. Näin suuri kasvu aiheutui lähinnä yhdestä suuresta teollisuusrakennushankkeesta Lapissa. Ilman tätä hanketta kasvu olisi ollut 15 prosenttia. Teollisuus- ja varastorakennuksille myönnettyjen lupien kuutiomäärä oli yli kolminkertainen viime vuoden huhtikuuhun verrattuna. Asuntorakentamiseen lupia sen sijaan myönnettiin viidennes vähemmän kuin vuotta aiemmin. Asuinrakennuslupien kuutiomäärä on vähentynyt edellisvuotisesta kaikkina alkuvuoden kuukausina. Luvut ovat Tilastokeskuksen rakennuslupatilaston ennakkotietoja.

Tammi-huhtikuussa rakennusluvan sai vajaat 9 000 uutta asuntoa, mikä oli yli neljänneksen vähemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Myös liike- ja toimistorakentamiseen lupia myönnettiin vähemmän kuin vuosi sitten. Teollisuus- ja varastorakennusten lupakuutiot sitä vastoin kasvoivat selvästi vuotta aiemmasta. Koko uudisrakentamiseen lupia myönnettiin 13 miljoonan kuutiometrin edestä eli kolme prosenttia enemmän kuin viime vuoden tammi-huhtikuussa.

>

cellspacing="0" cellpadding="2"

Myönnetyt rakennusluvat huhtikuussa ja tammi-huhtikuussa 2001

Huhtikuu
1000 m3

Muutos, %
4/2000 - 4/2001

Tammi-huhtikuu
1000 m3

Muutos, %
1-4/2000 - 1-4/2001

Kaikki rakennukset

4 603

52

13 081

3

- asuinrakennukset

1 023

-20

3 384

-22

- vapaa-ajan asuinrakennukset

88

9

291

13

- liike- ja toimistorakennukset

418

-4

1 951

-35

- julkiset palvelurakennukset

288

107

918

18

- teollisuus- ja varastorakennukset

2 054

234

4 638

72

- maatalousrakennukset

527

65

1 353

20

- muut rakennukset

204

23

545

4

Asunnot, kpl

2 386

-24

8 612

-28

Tilastokeskuksen rakennuslupatilasto perustuu kuntien rakennusvalvontaviranomaisten ilmoituksiin myönnetyistä rakennusluvista.

Lähde: Myönnetyt rakennusluvat 2001, huhtikuu. Tilastokeskus
Lisätietoja myönnetyistä rakennusluvista saatavana myös StatFin-tilastopalvelusta Internetissä
http://statfin.stat.fi/