29.6.2001

Lisätietoja: Kari Rautio (09) 1734 2479
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Teollisuustuotannon lasku voimistui toukokuussa

Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto laski Tilastokeskuksen mukaan toukokuussa 2,3 prosenttia vuotta aiemmasta.

Metalliteollisuuden tuotanto väheni toukokuussa 1,5 prosenttia vuoden 2000 toukokuuhun verrattuna. Metalliteollisuuden sisällä sähköteknisten tuotteiden valmistus laski runsaat 5 prosenttia. Sen sijaan muun metalliteollisuuden tuotanto kasvoi runsaat 3 prosenttia.

Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto väheni toukokuussa 8,5 prosenttia vuotta aiemmasta. Kemianteollisuuden tuotanto laski vajaat 8 prosenttia. Muun tehdasteollisuuden tuotanto kasvoi puolestaan 3 prosenttia ja energian tuotanto 6,5 prosenttia.

Tehdasteollisuuden kapasiteetista oli toukokuussa käytössä vajaat 86 prosenttia. Massa- ja paperiteollisuuden käyttöaste oli vajaat 88 prosenttia, metalliteollisuuden 90 prosenttia ja kemianteollisuuden vajaat 71 prosenttia. Muun tehdasteollisuuden käyttöaste oli runsaat 81 prosenttia.

Tämä ennakkotieto perustuu Tilastokeskuksella 28. kesäkuuta käytettävissä olleisiin tietoihin. Tarkistettu teollisuustuotannon kasvuprosentti ja toimialoittaiset tiedot toukokuulta julkaistaan Internetissä StatFin-tilastopalvelussa 13.7.2001 kello 7.00.

Lähde: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2001, toukokuu, ennakko. Tilastokeskus
StatFin-tilastopalvelu osoitteessa
statfin.stat.fi