27.7.2001

Lisätietoja: Klaus Bossart (09) 1734 3552, Eeva Immonen (09) 1734 3464, Aila Kovanen (09) 1734 3384
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Vähittäiskaupan myynnin kasvu hidastui toukokuussa

Vähittäiskaupan kauppapäiväkorjattu myyntimäärä oli toukokuussa 2,0 prosenttia suurempi kuin viime vuoden toukokuussa. Kasvuprosentti on alle puolet siitä mihin tammi-huhtikuussa yllettiin. Autokaupan myynti laski peräti 15,0 prosenttia. Tukkukaupan myyntimäärä laski 1,5 prosenttia edellisvuodesta. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kauppatilaston ennakkotiedoista.

Vähittäiskaupassa tavaratalokauppa kasvoi 2,6 prosenttia ja päivittäistavarakauppa 2,0 prosenttia. Yleistukkukaupan myyntimäärä oli vuoden 2001 toukokuussa 0,3 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Yleistukkukauppa on tavaravalikoimaltaan laajaa tukkukauppaa, johon kuuluvat muun muassa elintarvikkeet, rautakauppatavarat ja tekstiilit.

>

cellspacing="0" cellpadding="2"

Kauppapäiväkorjattu määräindeksi ja sen vuosimuutos

1995=100

Indeksi 5/2001

Vuosimuutos, %
5/2000 - 5/2001

Kumulatiivinen vuosimuutos, %

1-5/2000 - 1-5/2001

Autokauppa

139,5

-15,0

-8,9

Tukkukauppa

134,6

-1,5

3,7

- yleistukkukauppa

147,2

0,3

4,0

Vähittäiskauppa

129,3

2,0

4,4

- tavaratalokauppa

133,7

2,6

4,7

- päivittäistavarakauppa

118,6

2,0

4,3

Kauppapäiväkorjatun määräindeksin vuosimuutos vertaa vuoden 2001 toukokuuta edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen. Kumulatiivinen vuosimuutos vertaa vuoden tammi-toukokuuta edellisen vuoden tammi-toukokuuhun. Myynnin määrä saadaan poistamalla myynnin arvosta hintojen muutosten vaikutus.

Kauppapäiväkorjauksen avulla eri vuosien vastinkuukaudet saatetaan samanarvoisiksi tasaamalla ne erot, jotka johtuvat eri viikonpäivien lukumäärien eroista eri vuosina. Tarkemmalla toimialajaolla tiedot julkaistaan kolmen kuukauden kuluttua tarkasteltavan kuukauden päättymisestä Tilastokeskuksen Tukku- ja vähittäiskauppa -julkaisussa.

Toimialoittaisia myynti-indeksisarjoja ja -kuvioita julkaistaan Excel-taulukkoina Internetissä osoitteessa tilastokeskus.fi/suhdanteet/bt. Indeksisarjat löytyvät myös Tilastokeskuksen StatFin-palvelusta statfin.stat.fi.

Lähde: Tukku- ja vähittäiskauppa 2001, huhtikuu. Tilastokeskus