27.7.2001

Lisätietoja: Marko Tuomiaro (09) 1734 2705, marko.tuomiaro@tilastokeskus.fi Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 10 prosenttia helmi-huhtikuussa

Palvelualojen (pl. kauppa) työpäiväkorjattu liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2001 helmi-huhtikuussa 10 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluiden liikevaihto kasvoi ripeästi. Se oli helmi-huhtikuussa 16 ja marras-tammikuussa 12 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Toimialan sisällä liikevaihto kasvoi voimakkaimmin tietojenkäsittelypalvelussa, 34 prosenttia, sekä teknisessä palvelussa, testauksessa ja analysoinnissa, 17 prosenttia.

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen liikevaihto oli helmi-huhtikuussa 7 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Toimialan sisällä posti- ja teleliikenne kasvoi 2 prosenttia. Sen kasvuvauhti hidastui huomattavasti verrattuna kahteen edelliseen kolmen kuukauden jaksoon. Marras-tammikuussa liikevaihto kohosi 12 ja elo-lokakuussa 15 prosenttia edellisvuodesta.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto kasvoi helmi-huhtikuussa 6 prosenttia, kun kasvu elo-lokakuussa oli 2 prosenttia. Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palvelujen, kuten ympäristöhuollon, järjestötoiminnan sekä virkistys-, kulttuuri- ja urheilutoiminnan, liikevaihto oli helmi-huhtikuussa 4 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin.

Liikevaihtosarjat perustuvat verohallinnon arvonlisävero- ja työnantajasuoritustietoihin, joita täydennetään Tilastokeskuksen aineistoilla. Sarjoista ei tehdä painojulkaisua, vaan toimialoittaiset liikevaihtosarjat ja -kuviot julkaistaan Excel-taulukkoina Internet-osoitteessa tilastokeskus.fi/suhdanteet/bt. Indeksisarjat löytyvät myös Tilastokeskuksen StatFin-tilastopalvelusta statfin.stat.fi.

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 2001, huhtikuu. Tilastokeskus