12.11.2001

Lisätietoja: Sinikka Kanerva (09) 1734 2231, sinikka.kanerva@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Rakennuskustannusten nousu hidastui 1,4 prosenttiin

Rakennuskustannukset kohosivat vuoden 2000 lokakuusta vuoden 2001 lokakuuhun 1,4 prosenttia. Rakennuskustannusten nousuvauhti on hidastunut huhtikuusta lähtien, jolloin kustannukset kohosivat 3,3 prosenttia. Rakentamisen työkustannukset nousivat vuodessa 2,1 prosenttia ja rakennustarvikkeiden hinnat 1,6 prosenttia. Muiden panosten hinnat sen sijaan laskivat 0,3 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

Syyskuusta lokakuuhun rakennuskustannusten kokonaisindeksi laski 0,3 prosenttia. Työpanosten hinnat nousivat 0,2 prosenttia. Sen sijaan tarvikepanosten hinnat laskivat 0,4 prosenttia ja muiden panosten hinnat 0,7 prosenttia.

>

cellspacing="0" cellpadding="2"

Rakennuskustannusindeksi (2000 = 100) ja sen vuosi- ja kuukausimuutokset

Indeksi

Lokakuu

2001

Muutos-%

10/2000 - 10/2001

Muutos-%

9/2001 - 10/2001

Ammattimainen rakentaminen

Kokonaisindeksi

102,4

1,4

-0,3

Työpanokset

102,7

2,1

0,2

Tarvikepanokset

102,9

1,6

-0,4

Muut panokset

100,4

-0,3

-0,7

Talotyypeittäin

Asuinkerrostalo

102,0

1,3

-0,2

Rivitalo

102,5

1,5

-0,2

Toimisto- ja liikerakennus

102,3

1,4

-0,3

Teollisuus- ja varastorakennus

102,9

1,5

-0,2

Omatoiminen rakentaminen

Omakotitalo/pientalo

102,8

1,9

-0,2

Maatalouden tuotantorakennus

102,6

1,5

-0,1

Rakennuskustannusindeksi kuvaa rakentamisen panosten hintakehitystä koko maassa. Indeksi ottaa huomioon vain hinnanmuutokset, jotka johtuvat rakentamisen eri osaurakoiden panoksista.

Lähde: Rakennuskustannusindeksi 2001, lokakuu. Tilastokeskus
Lisätietoja rakennuskustannusindekseistä saatavana myös StatFin-tilastopalvelusta Internetissä
(statfin.stat.fi) ja rakennuskustannusindeksin kotisivulta http://tilastokeskus.fi/tk/ys/rakentamisen_suhdanteet_rki.html