18.12.2001

Lisätietoja: Jari Harjunpää (09) 1734 3472, Christina Harjunpää (09) 1734 3469, thi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Lehtinen

Tuontihinnat laskeneet vuodessa 11,6 prosenttia

Tuontihinnat laskivat Tilastokeskuksen mukaan viime vuoden marraskuusta 11,6 prosenttia. Kestokulutustavaroita lukuun ottamatta kaikkien muiden käyttötarkoitusluokkien indeksit laskivat. Eniten laskivat energiatuotteiden hinnat, 38,6 prosenttia. Lokakuusta marraskuuhun tuontihinnat laskivat 2,0 prosenttia. Lasku johtui pääasiassa raakaöljyn ja öljytuotteiden halpenemisesta. Lokakuusta energiatuotteiden hinnat laskivat 12,3 prosenttia.

Vientihinnat laskivat viime vuoden marraskuusta 6,3 prosenttia. Lasku johtui pääasiassa öljytuotteiden, perusmetallien, selluloosan ja sähköteknisten tuotteiden halpenemisesta. Lokakuusta marraskuuhun vientihinnat laskivat 0,8 prosenttia. Kokonaisindeksin lasku johtui pääosin öljytuotteiden, sähköteknisten tuotteiden sekä puutavaran ja puutuotteiden halpenemisesta.

Teollisuuden tuottajahinnat eli kotimaisten tavaroiden tehtaanhinnat laskivat viime vuoden marraskuusta 2,2 prosenttia. Lasku johtui pääasiassa öljytuotteiden, selluloosan ja perusmetallien hintojen halpenemisesta. Indeksin laskua hillitsi sähkön kallistuminen.

>

cellspacing="0" cellpadding="2"

Tuottajahintaindeksien kuukausi- ja vuosimuutokset marraskuussa 2001 (1995=100)

Indeksit

Pisteluku
11/2001

Muutos, %
10/2001 - 11/2001

Muutos, %
11/2000 - 11/2001

Teollisuuden tuottajahintaindeksi

105,8

-0,3

-2,2

Vientihintaindeksi

97,1

-0,8

-6,3

Tuontihintaindeksi

102,5

-2,0

-11,6

Kotimarkkinoiden perushintaindeksi

105,8

-0,8

-4,5

Tukkuhintaindeksi

106,0

-0,7

-4,4

Tuottajahintaindeksit mittaavat hyödykkeiden hintakehitystä yritysten näkökulmasta. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi mittaa Suomessa käytettävien tavaroiden verottomien hintojen kehitystä tavaroiden lähtiessä markkinoille. Tukkuhintaindeksi kuvaa Suomessa käytettävien tavaroiden verollisten hankintahintojen muutosta. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi ja tukkuhintaindeksi sisältävät kotimaisia ja ulkomailta tuotuja tavaroita.

Raaka-aineiden dollaripohjaisia maailmanmarkkinahintoja mittaava HWWA-indeksi laski viime vuoden marraskuusta 31,9 prosenttia. Eniten halpeni raakaöljy, 42,0 prosenttia.

Lähde: Tuottajahintaindeksit 2001, marraskuu. Tilastokeskus