15.2.2002

Lisätietoja: Pentti Wanhatalo (09) 1734 3466, Anja Lindqvist (09) 1734 3492
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Lehtinen

Maatalouden tuottajahinnat nousivat 5,1 prosenttia

Maatalouden tuottajahinnat nousivat Tilastokeskuksen mukaan viime vuonna 5,1 prosenttia vuoteen 2000 verrattuna. Ilman turkistuotantoa tuottajahinnat nousivat 1,5 prosenttia.

Tuottajahintojen nousu aiheutui pääasiassa eläintuotteiden kallistumisesta 8,5 prosentilla. Eniten kallistuivat turkisnahkat, 35,4 prosenttia. Ilman turkiksia eläintuotteiden hinnat nousivat 3,4 prosenttia. Maito kallistui 1,6 prosenttia, sianliha 16,5, naudanliha 0,8 ja siipikarjanliha 5,5 prosenttia. Sen sijaan kananmunat halpenivat 15,9 prosenttia. Kasvituotteiden hinnat laskivat yhteensä 1,8 prosenttia, mikä johtui pääosin viljan halpenemisesta 6,7 prosentilla. Juurikasvien hinnat kuitenkin nousivat 5,6 prosenttia, mihin vaikutti eniten perunan kallistuminen 27,6 prosentilla.

Maatalouden tuotantovälineiden ostohinnat nousivat viime vuonna keskimäärin 1,9 prosenttia edellisvuodesta. Se johtui pääasiassa lannoitteiden, rehujen, koneiden huollon ja investointitarvikkeiden kallistumisesta. Tarvikkeet ja palvelut kallistuivat 1,6 prosenttia ja investointitarvikkeet 2,9 prosenttia. Tuotantovälineiden hintojen nousua hidasti eniten energian halpeneminen 4,2 prosentilla.

Maatalouden tuottajahintaindeksi ja maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi mittaavat hintakehitystä viljelijöiden näkökulmasta.

Maatalouden tuottajahintaindeksi 1995=100

>

cellspacing="0" cellpadding="2"

Pisteluku
2001

Muutos, %
2000-2001

Yhteensä

101,9

5,1

Yhteensä (pois lukien turkikset)

99,8

1,5

Kasvituotteet

94,7

-1,8

Eläintuotteet

105,6

8,5

Eläintuotteet (pois lukien turkikset)

102,9

3,4

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 1995=100

>

cellspacing="0" cellpadding="2"

Pisteluku
2001

Muutos, %
2000-2001

Yhteensä

108,9

1,9

Maatalouden tuotantotarvikkeet ja palvelut

108,2

1,6

Maatalouden investointeihin vaikuttavat tarvikkeet ja palvelut

111,1

2,9

Lähde: Maatalouden hintaindeksit. Tilastokeskus
Lisätietoja maatalouden hintaindekseistä saatavana myös StatFin-tilastopalvelusta Internetissä
statfin.stat.fi