15.2.2002

Lisätietoja: Marjut Tuominen (09) 1734 3556, Merja Rönkä (09) 1734 3209
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Yöpymisten määrä majoitusliikkeissä kasvoi prosentin vuonna 2001

Suomen majoitusliikkeissä kirjattiin hieman yli 16 miljoonaa yöpymisvuorokautta vuonna 2001. Yöpymisten kokonaismäärä kasvoi prosentin vuoteen 2000 verrattuna. Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 2 prosenttia, kun taas kotimaisten matkailijoiden yöpymisten määrä säilyi ennallaan. Luvut ovat Tilastokeskuksen majoitustilaston ennakkotietoja.

Ruotsalaiset olivat viime vuonna edelleen suurin ulkomaisten matkailijoiden ryhmä lähes 603 000 yöpymisvuorokaudella, vaikka yöpymisten määrä vähenikin 5 prosenttia. Venäläiset nousivat toiseksi suurimmaksi ryhmäksi 514 000 yöpymisellä, mikä oli 15 prosenttia edellisvuotista enemmän. Saksalaisten yöpymisiä oli kolmanneksi eniten, 487 000, eli 3 prosenttia edellisvuotista enemmän. Ruotsalaisten osuus oli 15 prosenttia kaikista ulkomaalaisten yöpymisistä vuonna 2001. Venäläisten osuus nousi yhtä suureksi kuin saksalaisten eli 12 prosenttiin.

Hotellihuoneiden käyttöaste oli viime vuonna 49,3 prosenttia. Vuonna 2000 se oli lähes sama eli 49,2 prosenttia. Huoneiden käyttöaste oli korkein Uudellamaalla, 59,5 prosenttia. Oulussa hotellihuoneista oli käytössä 68,0 prosenttia. Helsingin hotellihuoneiden käyttöaste oli 66,7 prosenttia.

Hotellihuoneen toteutunut keskihinta oli viime vuonna 446 markkaa vuorokaudelta, kun se vuotta aiemmin oli 425 markkaa.

Yöpymiset majoitusliikkeissä vähenivät joulukuussa

Vuoden 2001 joulukuussa ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät 6 prosenttia ja kotimaisten matkailijoiden yöpymiset 4 prosenttia edellisen vuoden joulukuuhun verrattuna. Yöpymiset vähenivät eniten Etelä-Karjalassa (-33,5 %) ja Keski-Suomessa (-30,7 %). Uudellamaalla yöpymiset vähenivät 7 prosenttia ja Lapissa 6 prosenttia. Yöpymisten määrä kasvoi eniten Kainuussa (26,0 %), Pirkanmaalla (19,0 %) ja Etelä-Savossa (12,8 %).

Joulukuussa matkailu Suomeen väheni lähes kaikista tärkeimmistä matkailijamaista. Ruotsalaisten ja saksalaisten yöpymiset vähenivät 14 prosenttia. Japanilaisten yöpymismäärä pieneni 24 ja italialaisten 20 prosenttia. Venäläisten yöpymisten määrä säilyi vuoden 2000 joulukuuhun verrattuna ennallaan.

Tilastokeskuksen majoitustilastoon sisältyvät majoitusliikkeet, joissa on vähintään kymmenen huonetta, mökkiä tai matkailuvaunupaikkaa.

Lähde: Matkailutilasto 2001, joulukuu. Tilastokeskus
Lisätietoja hotelliyöpymisistä Internetissä osoitteessa
statfin.stat.fi/statweb/index_nl.stm