7.3.2002

Lisätietoja: Paula Salminen (09) 1734 2234
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

28 000 uutta asuntoa rakenteille viime vuonna

Vuonna 2001 käynnistettiin 28 000 uuden asunnon rakennustyöt, mikä oli 4 000 asuntoa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kaikkiaan uudisrakennustöitä aloitettiin runsaan 37 miljoonan kuutiometrin edestä eli 6 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Liike- ja toimistorakennuksia alettiin rakentaa yli viidennes vähemmän kuin vuoden 2000 aikana. Aloitettujen teollisuus- ja varastorakennusten kuutiot sen sijaan kasvoivat 6 prosenttia edellisvuotisesta. Luvut ovat Tilastokeskuksen rakennus- ja asuntotuotantotilaston ennakkotietoja.

Asuntoja valmistui viime vuonna 30 000, mikä oli 4 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Liike- ja toimistorakennuksia sekä teollisuus- ja varastorakennuksia sen sijaan valmistui kuutiomäärillä mitattuna selvästi enemmän kuin vuoden 2000 aikana.

Vuoden 2001 viimeisellä neljänneksellä rakennustöitä aloitettiin kaikkiaan 7 miljoonan kuutiometrin verran eli 6 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Uusia asuntoja alettiin kuitenkin rakentaa hieman enemmän kuin vuoden 2000 loka-joulukuussa.

Aloitetut rakennukset 4. ja 1.-4. neljännes 2001

>

cellspacing="0" cellpadding="2"

4. nelj.
milj. m3

Muutos
2000 - 2001, %

1.-4. nelj
milj.m3

Muutos
2000 -2001

Kaikki rakennukset

7,02

-6

37,42

-6

- asuinrakennukset

2,20

2

10,89

-12

- liike- ja toimistorakennukset

1,13

0

5,63

-22

- julkiset palvelurakennukset

0,38

-57

2,90

1

- teollisuus- ja varastorakennukset

2,19

0

11,04

6

- - teollisuusrakennukset

1,19

-5

7,56

11

- maatalousrakennukset

0,64

3

4,19

5

- muut rakennukset

0,48

-4

2,77

-2

Asunnot, kpl

6 250

4

28 265

-13

Tilastokeskuksen rakennus- ja asuntotuotantotilastot perustuvat kuntien rakennusvalvontaviranomaisten ilmoituksiin rakennusluvanvaraisista rakennushankkeista.

Lähde: Rakennus- ja asuntotuotanto, 4. neljännes 2001. Tilastokeskus
Lisätietoja rakennus- ja asuntotuotannosta saatavana myös
Internetissä StatFin-tilastopalvelusta statfin.stat.fi.