18.3.2002

Lisätietoja: Jari Harjunpää (09) 1734 3472, Christina Harjunpää (09) 1734 3469
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Lehtinen

Vientihinnat laskivat viime vuoden helmikuusta 4,9 prosenttia

Vientihinnat laskivat Tilastokeskuksen mukaan 4,9 prosenttia viime vuoden helmikuusta. Lasku johtui pääasiassa selluloosan, paperin, paperituotteiden, öljytuotteiden sekä perusmetallien halpenemisesta. Kokonaisindeksin laskua hillitsi maataloustuotteiden kallistuminen. Tammikuusta helmikuuhun vientihinnat kohosivat 0,3 prosenttia. Eniten kokonaisindeksin nousuun vaikutti perusmetallien sekä puutavaran ja puutuotteiden kallistuminen.

Tuontihinnat laskivat viime vuoden helmikuusta 4,7 prosenttia. Lasku johtui energiatuotteiden sekä raaka-aineiden ja tuotantohyödykkeiden halpenemisesta. Tammikuusta helmikuuhun tuontihinnat nousivat 0,1 prosenttia. Eniten kallistuivat öljytuotteet, 5,4 prosenttia, kun taas raudan, teräksen ja rautaseoksen hinnat laskivat 4,2 prosenttia.

Teollisuuden tuottajahinnat eli kotimaisten tavaroiden tehtaanhinnat laskivat viime vuoden helmikuusta 0,4 prosenttia. Eniten halpenivat öljytuotteet sekä selluloosa, paperi ja paperituotteet. Laskua hillitsi sähkön kallistuminen. Tammikuusta helmikuuhun teollisuuden tuottajahinnat laskivat 0,2 prosenttia.

Tuottajahintaindeksien kuukausi- ja vuosimuutokset helmikuussa 2002 (1995=100)

>

cellspacing="0" cellpadding="2"

Indeksit

Pisteluku
2/2002

Muutos, %
1/2002 - 2/2002

Muutos, %
2/2001 - 2/2002

Teollisuuden tuottajahintaindeksi

106,0

-0,2

-0,4

Vientihintaindeksi

97,2

0,3

-4,9

Tuontihintaindeksi

103,7

0,1

-4,7

Kotimarkkinoiden perushintaindeksi

106,2

0,0

-1,5

Tukkuhintaindeksi

106,5

-0,2

-1,4

Tuottajahintaindeksit mittaavat hyödykkeiden hintakehitystä yritysten näkökulmasta. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi mittaa Suomessa käytettävien tavaroiden verottomien hintojen kehitystä tavaroiden lähtiessä markkinoille. Tukkuhintaindeksi kuvaa Suomessa käytettävien tavaroiden verollisten hankintahintojen muutosta. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi ja tukkuhintaindeksi sisältävät kotimaisia ja ulkomailta tuotuja tavaroita.

Raaka-aineiden dollaripohjaisia maailmanmarkkinahintoja mittaava HWWA-indeksi laski viime vuoden helmikuusta 20,4 prosenttia. Eniten laskivat energian raaka-aineiden hinnat. Kokonaisindeksin vuosimuutos ilman energiatuotteita oli -10,8 prosenttia.

Lähde: Tuottajahintaindeksit 2002, helmikuu. Tilastokeskus