9.12.2002

Lisätietoja: Tuomas Rothovius (09) 1734 3360, kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Bruttokansantuote kasvoi vuoden kolmannella neljänneksellä

Bruttokansantuotteen määrä kasvoi heinä-syyskuussa 0,5 prosenttia huhti-kesäkuusta. Vuoden 2001 kolmanteen neljännekseen verrattuna bruttokansantuote oli 2,3 prosenttia suurempi ja tammi-syyskuussa bruttokansantuote lisääntyi yhteensä 1,3 prosenttia vuoden takaisesta. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimista kansantalouden tilinpidon ennakkotiedoista.

Bruttokansantuote markkinahintaisena
vuosineljänneksittäin vuoden 1995 hintoihin laskettuna

kuva

Kansantalouden tuotantoa nosti heinä-syyskuussa viennin kasvu ja kotitalouksien kulutus. Viennin määrä lisääntyi yli 6 prosenttia ja tuonti 4 prosenttia verrattuna vuoden takaiseen. Kotitalouksien kulutusmenot nousivat 3 prosenttia. Investoinnit olivat 1,5 prosenttia suuremmat kuin vuotta aiemmin.

Jalostustoimialojen toisella neljänneksellä alkanut tuotannon kasvu jatkui ja oli nyt 3 prosenttia. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto nousi vuoden kolmannella neljänneksellä 7 prosenttia ja metalliteollisuuden tuotanto 5 prosenttia. Rakentaminen oli edellisvuoden suuruinen. Palvelutoimialat kasvoivat kolmannella neljänneksellä 2 prosenttia. Kauppa lisääntyi yli 2 prosenttia, erityisesti autokauppoja tehtiin jälleen runsaasti. Alkutuotanto kasvoi 3 prosenttia lisääntyneiden metsänhakkuiden myötä.

Kansantalouden palkkasumma oli heinä-syyskuussa 3,7 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Yritysten toimintaylijäämä lisääntyi vastaavana aikana 5 prosenttia.

Vuoden kolmannella neljänneksellä bruttokansantuote kasvoi Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin laatiman ennakon mukaan EU-alueella 0,9 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Suomessa bruttokansantuote suureni 2,3 prosenttia heinä-syyskuussa.

Kansantalouden kysyntä ja tarjonta 2002, 3. neljännes, volyymin muutokset edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä sekä edellisestä neljänneksestä, %

>

cellspacing="0" cellpadding="2"
Muutos edellisen vuoden
vastaavasta neljänneksestä, %
Muutos edellisestä
neljänneksestä, %
Bruttokansantuote +2,3 +0,5
Tuonti +3,9 +2,0
Vienti +6,6 -1,1
Kulutus +2,7 -0,3
Investoinnit +1,5 +0,9

Bruttokansantuote sisältää kaikki ajanjakson aikana tuotetut tavarat ja palvelut. Bruttokansantuotteen määrän eli volyymin muutos tarkoittaa arvoa, josta on poistettu rahanarvon heikentymisen eli inflaation vaikutus. Muutos edellisestä neljänneksestä lasketaan kausitasoitetuista tiedoista.

Kausitasoitetusta bruttokansantuotteesta on poistettu vuoden sisällä tapahtuva, esimerkiksi lomakausista tai vuodenajan säästä johtuva säännöllinen vaihtelu. Kausivaihteluista tasoitetut sarjat tarkentuvat uusien havaintojen myötä. Etenkin viimeiseen neljännestietoon on syytä suhtautua varovaisesti, sillä uudet havainnot erityisesti talouden käännekohdissa voivat muuttaa kausivaihtelusta tasoitettuja lukuja merkittävästi.

Lähde: Kansantalouden tilinpito 2002, 3. neljännes. Tilastokeskus